GRONINGEN - “’Ik ben gewoon een fucking crimineel, die verdient zijn geld op alle manieren’”, zo citeerde de officier van justitie in zijn requisitoir de 30-jarige verdachte, die deze week terecht staat voor de rechtbank in zijn woonplaats Groningen op verdenking van onder meer mensenhandel in de zin van uitbuiting van meerdere jonge vrouwen.


Het citaat komt uit een afgeluisterd gesprek in het onderzoek ‘Melrakki’ dat de recherche van de politie Noord-Nederland medio 2017 tegen de Groninger startte nadat verschillende vrouwen verklaarden dat zij waren benaderd door de verdachte om voor hem in de prostitutie te gaan werken.

Bankbiljetten
Vrij snel na de start van het onderzoek ontdekt de politie een hennepkwekerij in de woning van een van zijn slachtoffers. Uit onderzoek en verklaringen blijkt dat de verdachte meerdere vrouwen tracht te bewegen tot het op naam zetten van auto’s en het ‘volzetten van hun woning’ met hennepplanten.

Volgens de officier leefde de verdachte er ogenschijnlijk goed van: “Op social media is te zien dat verdachte regelmatig foto’s post waarop hij te zien is met een stapel bankbiljetten of een dure auto.”

Als de verdachte op 14 november 2017 wordt aangehouden, worden aankoopbewijzen gevonden van luxegoederen, bankpassen op naam van meerdere vrouwen en RDW-uitdraaien van auto’s op naam van meerdere van zijn slachtoffers.

Slachtoffer raakte alles kwijt: geld, baan, sociale netwerk
In maart 2019 komt dezelfde verdachte – die dan inmiddels op vrije voeten is – opnieuw in beeld. De politie start dan een nieuw onderzoek – weer vanwege onder meer mensenhandel en een reeks aan andere feiten – onder de naam Taupo. In dit onderzoek wordt de verdachte op 17 december 2019 opnieuw aangehouden; hij zit sindsdien nog steeds in preventieve hechtenis.

Volgens de officier hield hij meerdere vrouwen in een ijzeren greep en schroomde hij het gebruik van geweld niet, alles om er zelf financieel beter van te worden. De eind juli opgerolde hennepkwekerij stond in de woning van een slachtoffer van wie de verdachte de bankpassen had. Ook had hij diverse voertuigen op haar naam gezet. Dit slachtoffer raakte alles kwijt: haar geld, haar baan en haar sociale netwerk.

“Haar collega’s zagen, toen zij een relatie met verdachte kreeg, een duidelijke kentering in haar gedrag: zij werd van een vrolijke spontane meid, een dood vogeltje. Zij raakte in een sociaal isolement, beschikte niet meer over haar eigen financiële middelen. Ze was soms genoodzaakt te eten bij een vriendin, omdat verdachte haar geen geld gaf en haar bankpas beheerde.”

‘Agressief en manipulatief’
Slachtoffers legden in beide onderzoeken soortgelijke verklaringen af; zij moesten telefoonabonnementen afsluiten voor de verdachte, auto’s op hun naam zetten en ook poogde hij hen de prostitutie in te duwen. “Dat het in geen van de tenlastegelegde gevallen is gekomen tot seksuele handelingen met derden tegen betaling mag in de visie van het openbaar ministerie volledig op het conto van de politie worden geschreven die voortijdig heeft geïntervenieerd.”

Allen verklaren dat de verdachte agressief en manipulatief was en dat zij financieel werden uitgebuit. Een van de slachtoffers verklaart dat de verdachte – die haar DigiD bezat – haar probeerde te dwingen zich te prostitueren of te strippen in België. “Ze heeft uiteindelijk een maand bij verdachte gewoond en wist zich uiteindelijk aan zijn greep te onttrekken toen hij gedetineerd zat.”

“Ook uit haar verklaring komt een beeld naar voren waarin zij een persoon schetst die in een periode van 24 uren soms kon veranderen van lief naar een monster. Verdachte heeft ook misbruik gemaakt van haar persoonsgegevens door een telefoonabonnement af te sluiten, een eenmanszaak te openen en een SNS-rekening uit haar naam aan te vragen”, aldus de officier.

"Vergaande afhankelijkheid"
Meerdere slachtoffers werden door de verdachte zelfs vanuit detentie nog benaderd: “Dit geeft eens te meer aan hoe volhardend verdachte kan zijn in diens benadering van de slachtoffers. Dat verdachte een drietal slachtoffers voorstelde een tattoo met zijn naam te zetten, een enkeling heeft dit ook gedaan, typeert de persoon van verdachte en benadrukt dat hij hen wilde onderwerpen en een vergaande afhankelijkheid wilde creëren”, aldus de officier.

“Verdachte heeft de vrouwen welbewust benaderd en bespeeld teneinde hun vertrouwen te wekken. Verdachte heeft de vrouwen daarbij misleid, misbruik gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiende overwicht en hun kwetsbare positie en hij schuwde in sommige gevallen het gebruik van geweld of de dreiging met geweld niet.” Een slachtoffer zou voor 109.000 euro zijn benadeeld.

Persoonlijke omstandigheden
De verdachte – die een lang strafblad heeft – is in februari 2014 ook al veroordeeld door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voor onder meer mensenhandel. “Verdachte heeft op geen enkele wijze blijk gegeven van enig inzicht in het kwalijke van zijn gedrag. Het dossier laat een zorgwekkend beeld rondom de persoon van verdachte zien. Van straffen in deze zaak en vergelijkbare zaken dient een duidelijk en stevig signaal uit te gaan richting samenleving. Gelet op de ernst van de feiten ligt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf in de rede.”

Een psychiater en een psycholoog oordelen dat sprake is van een antisociale persoonlijkheidsstoornis, met narcistische trekken, zwakbegaafdheid en van een stoornis in het cannabisgebruik.

“Deskundigen schatten de risico’s op herhaling, bij het uitblijven van een behandeling, als hoog in. Deze problematiek vereist een langdurige, gestructureerde behandeling. Zijn gebrek aan probleembesef en besef van de noodzaak van een langdurige behandeling en van het accepteren van professionele hulp, maakt dat betrokkene moeilijk behandelbaar is en behandeling volgens de deskundigen plaats dient te vinden in een dwingend strak kader. Om het delict-recidivegevaar te beperken is een klinisch forensisch psychiatrische behandeling nodig binnen een TBS-instelling. Een TBS met dwangverpleging met aansluitend een gedrag beïnvloedende en vrijheidsbenemende maatregel wordt als meest passend kader geadviseerd.”

Strafeis
Alles afwegend komt de officier tot de volgende eis: een gevangenisstraf voor de duur van vier jaar, met aftrek van voorarrest, TBS met dwangverpleging en een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbenemende maatregel wegens uitbuiting, witwassen, mishandeling, bedreiging, afpersing, handel in en bezit van harddrugs, misbruik van identificerende persoonsgegevens, misbruik van een vervalste betaalpas en diefstal.