MIDDELSTUM - De rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft een 45-jarige man uit Ameland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren voor het opzettelijk behulpzaam zijn bij de zelfdoding van een jonge vrouw uit Middelstum.

Verstrekken van de benodigde goederen

Op 23 augustus 2020 wordt het levenloze lichaam van een vrouw aangetroffen in haar woning in Middelstum. Over haar hoofd zit een dichtgeknoopte plastic zak die door middel van een luchtslang aangesloten is op een gasfles met stikstof. De rechtbank is van oordeel dat verdachte opzettelijk behulpzaam is geweest bij haar zelfdoding door haar deze gasfles met stikstof en een (bijbehorende) luchtslang en een plastic zak te verstrekken.

Geen rechtvaardigende noodtoestand

Bij hulp bij zelfdoding heeft de wetgever een bijzondere regeling getroffen zodat een arts een beroep op noodtoestand toekomt indien hij zich aan een aantal strikte voorwaarden houdt. Daarbuiten kan een beroep op noodtoestand slechts bij hoge uitzondering worden aanvaard. Van een dergelijke uitzonderlijke situatie is naar het oordeel van de rechtbank niet gebleken.

Strafoplegging

De rechtbank legt verdachte een gevangenisstraf op van 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. Verdachte heeft met zijn handelen de grens voor de vrouw om een einde aan haar leven te maken, verlaagd, terwijl het niet aan hem was om die grens te verlagen. Hij is te snel en te makkelijk meegegaan in haar doodswens. Verdachte heeft daarnaast meerdere keren niet of in strijd met de waarheid verklaard. Dit getuigt van een berekenende houding. Anders dan de officier van justitie heeft geëist, komt de rechtbank niet tot een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank heeft daarbij in aanmerking genomen dat verdachte de overtuiging heeft gehad dat hij in morele zin juist heeft gehandeld en dat hij heeft willen voorkomen dat de vrouw op een andere en wellicht meer schadelijke wijze een einde zou maken aan haar leven.