GRONINGEN - Op 1 november 2021 heeft de meervoudige kamer van de rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan over een door een inwoner van de provincie Groningen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (het IMG) ingediend verzoek om schadevergoeding wegens waardedaling van zijn woning. In deze uitspraak oordeelt de meervoudige kamer onder meer dat de aanspraak op die schade (civielrechtelijk) nu al kan worden vastgesteld.

Geofysische situatie
Dat er nog steeds aardbevingen plaatsvinden en er mogelijk nog niet kan worden gesproken over een voldoende stabiele geofysische situatie staat aan de schadevaststelling niet in de weg. Verder oordeelt de meervoudige kamer dat de wijze waarop de hoogte van de schade door het IMG wordt berekend -kortgezegd via de zogeheten methode van Atlas Research- in overeenstemming is met de Tijdelijke wet Groningen en daarmee ook als voldoende ruimhartig moet worden beschouwd.

Afbakening gebied
In deze uitspraak wordt niet ingegaan op de vraag of de afbakening van het gebied waarbinnen verzoeken om schade wegens waardedaling kunnen worden gedaan, op een juiste wijze heeft plaatsgevonden. Zo valt het grootste gedeelte van de stad Groningen daarbuiten. Deze problematiek is begin oktober 2021 op een andere meervoudige kamer zitting behandeld en een uitspraak daarover volgt derhalve nog.