GRONINGEN - De eigenaren van acht panden aan de Radesingel en de Verlengde Oosterstraat in Groningen moeten hun vlonders aan het water verwijderen. Zo oordeelde de rechtbank Noord-Nederland donderdag 7 september. De vlonders zijn daar gebouwd zonder dat er een omgevingsvergunning voor is verleend.

Wat was het geval?

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen had de eigenaren van de woningen opgedragen om de vlonders en andere zaken, zoals banken, tafels, trappen en een barbecue te verwijderen. Volgens het college waren de vlonders gebouwd op grond van de gemeente met een openbare groenbestemming. Die grond mocht volgens het college niet bebouwd worden voor privégebruik. De eigenaren waren het daar niet mee eens en hadden daarom bij de rechtbank beroep ingesteld tegen de besluiten van het college.

Oordeel van de rechtbank

In zes van de zeven zaken heeft de rechtbank geoordeeld dat het college terecht handhavend optreedt tegen de bebouwing. De eigenaren moeten de vlonders en andere zaken verwijderen omdat deze zijn gebouwd in het openbaar groen. Bouwwerken bedoeld voor privégebruik passen daar niet in. Het college mag het algemeen belang van een groene uitstraling van de singel zwaarder laten wegen dan het belang van de eigenaren bij het behoud van de vlonders. In één zaak kreeg een eigenaar gedeeltelijk gelijk. Deze eigenaar moet de gebouwde vlonder weghalen maar mag de gemetselde grondkering laten staan.

Hoger beroep mogelijk

De eigenaren kunnen tegen deze uitspraken nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.