GRONINGEN - De rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft een verdachte veroordeeld voor zware mishandeling, verkrachting en wederrechtelijke vrijheidsberoving van een 37-jarige vrouw in de wijk Vinkhuizen in Groningen.

Hevig geweld

Op 2 september 2021 is verdachte de woning van aangeefster binnengedrongen. Verdachte en aangeefster kenden elkaar niet. Hij heeft haar vrijwel direct zo hard geslagen dat zij het bewustzijn verloor. Zij heeft dan ook nauwelijks meegekregen wat er die nacht is gebeurd. Daarbij komt dat verdachte bijna niets heeft verklaard over wat er gebeurd is, zodat de rechtbank lastig kan vaststellen wat er zich die nacht in de woning heeft afgespeeld. Wat wel duidelijk is, is dat verdachte aangeefster zodanig letsel heeft toegebracht dat zij onder andere permanent blind is geraakt aan haar linkeroog. Ook heeft hij aangeefster verkracht. Daarnaast heeft hij haar zoontje ernstig hoofdletsel toegebracht en daarna in een berging in een afgesloten koffer gestopt. Toen verdachte de woning verliet, heeft hij de polsen en enkels van aangeefster vastgebonden en de voordeur en de berging met de sleutels van aangeefster op slot gedaan.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Anders dan de verdediging is de rechtbank van oordeel dat verdachte niet geheel ontoerekeningsvatbaar is, maar verminderd toerekeningsvatbaar. De rechtbank kan de overwegingen van de deskundigen die ertoe hebben geleid om te adviseren de feiten aan verdachte in verminderde mate toe te rekenen goed volgen. Naar het oordeel van de rechtbank zijn er onvoldoende aanknopingspunten om te kunnen concluderen dat verdachte geheel ontoerekeningsvatbaar moet worden verklaard.

Strafoplegging

De rechtbank legt aan verdachte een gevangenisstraf voor de duur van 9 jaar op. Bij het bepalen van de duur van deze straf heeft de rechtbank erop gelet dat de feiten in verminderde mate aan verdachte kunnen worden toegerekend. Toch is de rechtbank van oordeel dat, gelet op de specifieke aard en de bijzondere ernst van de strafbare feiten, alleen een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend en geboden is.

TBS-maatregel

Met de officier van justitie en de verdediging is de rechtbank tot slot van oordeel dat het noodzakelijk is dat verdachte wordt behandeld binnen het kader van een terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege.

Benadeelde partijen

De rechtbank wijst de vorderingen van de benadeelde partijen toe, met uitzondering van de gevorderde affectieschade.