WANSWERD/LUCASWOUDE - Crystal meth, ice, tina, allemaal benamingen voor de levensgevaarlijke maar in het buitenland zeer gewilde drug die in 2020 in twee afgelegen boerderijen in Wanswerd en Lucaswolde werd aangetroffen en daar ook werd geproduceerd. De politie trof op 13 februari 2020 bij toeval in de boerderij in Wanswerd een in werking zijnde metamfetaminelabs aan. “Levensgevaarlijk voor de gezondheid en zo sterk dat je al na één keer gebruiken verslaafd kan zijn, maar ook gevaarlijk vanwege ontploffingsgevaar en brand bij de productie ervan”, aldus de officier.


DNA onderzoek aan de maskers en flesjes die mogelijk gebruikt werden komen twee verdachten in beeld, een 48-jarige man uit Amsterdam en een 64-jarige man uit Almere. Na observaties en OVC lijkt het er op dat er een tweede drugslaboratorium is waar beide verdachten naar toe gaan. De politie weet uiteindelijk op 27 oktober 2020 de locatie te achterhalen en bij de instap in de schuur bij de boerderij in Lucaswolde wordt naast de twee in beeld zijnde verdachten, nog een derde verdachte aangehouden, een 55-jarige man uit Lucaswolde Zij staan op dat moment met een gasmasker op in het laboratoriumgedeelte van de schuur. Later wordt nog een vierde verdachte aangehouden, een 60-jarige man uit Amsterdam.

Zij worden verdacht van het produceren en aanwezig hebben van metamfetamine in Wanswerd en Lucaswolde, voorbereidingshandelingen voor het produceren van metamfetamine in Wanswerd en overtreding van de waterwet in Lucaswolde door het illegaal lozen van drugsafval in het oppervlaktewater. De 60-jarige en 55-jarige mannen worden verdacht van de feiten die zijn gepleegd in Lucaswolde.

Lucaswolde
Het OM vindt het wettig en overtuigend te bewijzen dat de 48-jarige man uit Amsterdam en de 64-jarige man uit Almere in de periode van oktober 2020 in vereniging metamfetamine hebben geproduceerd en op 27 oktober 2020 metamfetamine voorhanden hebben gehad, zowel de 3,5 kilo kristallen als de grote hoeveelheid van circa 33 kilo metamfetamine in oplossingen die later kristalliseerde. Tijdens de productie is er afval geloosd vanuit het drugslaboratorium rechtstreeks in de sloot naast de schuur door middel van de aangelegde afvoerpijp die in open en direct verbinding stond. Het kan niet anders dan dat verdachten verantwoordelijk zijn voor de lozing in het oppervlaktewater zoals is.

Eigenaar boerderij
De 55-jarige verdachte is eigenaar van de boerderij in Lucaswolde. Hij heeft de schuur verhuurd aan personen die vervolgens drugs hebben geproduceerd in de schuur. Het OM is van mening dat hij op de hoogte was van de productie. Hij kreeg iedere maand huur voor het gebruik van de schuur en hij ontving een bedrag voor het klussen. Verdachte heeft de schuur volledig verbouwd en heeft bouwmaterialen daarvoor besteld en ingericht naar de wensen van de producenten. De officier: “Daarnaast zou hij naar eigen zeggen mee gaan delen in de winst van de drugs. Iemand die enkel zijn schuur verhuurt en opbouwwerkzaamheden verricht zou niet snel meedelen in de winst van de drugs. Daarvoor moet je een grotere rol hebben.” Gelet hierop stelt het OM zich op het standpunt dat hij medepleger is voor zowel het voorhanden hebben van metamfetamine en het produceren ervan, alsmede het lozen van drugsafval.

Facilitator
Het OM ziet de 60-jarige man uit Amsterdam meer als een facilitator dan een medepleger. Hij zou hebben geholpen met de verbouwing van het drugslab in Lucaswolde en de verdachten hebben vervoerd. Het OM ziet geen bewijs voor zijn actieve rol bij het produceren van de drugs. Hoewel hij geweten moet hebben wat er in de schuur plaats vond vraagt het OM vrijspraak voor het primair tenlaste gelegde medeplegen, maar ziet wel bewijs voor medeplichtigheid aan het produceren van metamfetamine.

Wanswerd
Gelet op de overeenkomsten tussen de beide in werking zijnde drugslabs en het lab in aanbouw, het aangetroffen DNA van de verdachten op halfgelaatsmaskers in het drugslab in Wanswerd, de historische verkeersgegevens van de telefoons van de verdachten op dezelfde momenten in Friesland en het ontbreken van een goede verklaring daarvoor kan het niet anders dan dat de 48-jarige man uit Amsterdam en de 64-jarige man uit Almere tevens verantwoordelijk zijn voor het drugslaboratorium in Wanswerd, het voorhanden hebben van de aangetroffen metamfetamine en het laboratorium in aanbouw. De officier: “Het OM acht het wettig en overtuigend bewezen dat de verdachten in de periode van november 2019 tot en met 13 februari 2020 in Wanswerd metamfetamine hebben geproduceerd, in der periode van december 2019 tot en met 13 februari 2020 in Wanswerd voorbereidingshandelingen hebben getroffen voor het produceren van metamfetamine en op 12/13 februari 2020 in Wanswert de metamfetamine voorhanden hebben gehad. De eerste drie tenlaste gelegde feiten zijn wettig en overtuigend bewijsbaar.”

Ernst van het feit
De officier: “We hebben het hier over een drug die zeer schadelijk is voor de gezondheid. Met het produceren van de drugs wordt het gebruiken van drugs in stand gehouden en daarmee samenvallende criminaliteit. Ook zien we de laatste jaren dat in Nederland het geweld tussen bijvoorbeeld rivaliserende organisaties toeneemt. Het rippen van drugs of de opbrengst is geen uitzondering meer. Overigens is niet alleen het eindproduct schadelijk voor de gezondheid, ook de productie ervan is schadelijk en levensgevaarlijk. Mocht er iets misgaan met het samenvoegen van chemicaliën krijg je explosies van enorme omvang of giftige dampen waaraan je kunt overlijden. Zowel de productie van een synthetische drug zoals methamfetamine, als het daaruit voorkomende chemische afval en het dumpen van dat afval, zijn dan ook zeer maatschappelijk ontwrichtend. Verdachten hebben kennelijk alleen oog gehad voor eigen financieel gewin. Hoewel verdachten niet allemaal verantwoordelijk zijn voor het geheel kan in alle gevallen niet anders worden gestraft dan een gevangenisstraf van langere duur.”

Het OM eist voor de 48-jarige en 64-jarige verdachte zeven jaar gevangenisstraf. De 55-jarige eigenaar van de boerderij in Lucaswolde hoort drie jaar tegen zich eisen. De 60-jarige verdachte moet als het aan het OM ligt twee jaar de cel in.