GRONINGEN - Het college van B&W Groningen heeft een last onder dwangsom terecht opgelegd aan de eigenaar van een pand in Groningen, zo oordeelt de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.

Last onder dwangsom blijft in stand

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Groningen om aan de eigenaar van een pand in Groningen een last onder dwangsom op te leggen blijft in stand. De eigenaar moet het pand aanpassen zodat het overeenstemt met de verleende omgevingsvergunning. Dat is de uitkomst van een procedure die de eigenaar aanspande tegen het college.

Waar gaat de zaak over?

In 2015 is een appartementencomplex gebouwd. In 2020 bleek dat dit gebouw veel groter was dan de verleende omgevingsvergunning toestond. Het was 17 meter diep in plaats van 15 meter diep. Het college heeft daarom de eigenaar verplicht om het gebouw aan te passen. Doet hij dat niet, dan moet hij een dwangsom betalen. De eigenaar vindt dat het college best een omgevingsvergunning kan verlenen, omdat de impact van het gebouw niet zo groot is. Bovendien is de eigenaar van mening dat hij erop mocht vertrouwen dat het pand in de huidige staat mag blijven, omdat de toezichthouder van de gemeente tijdens de bouw niet heeft opgemerkt dat het gebouw te groot is. Tot slot vindt de eigenaar dat de gevolgen van aanpassing van het gebouw voor hem en zijn huurders veel te groot zijn in verhouding tot het doel van de regelgeving.

Wat vindt de rechtbank?

De rechtbank oordeelt dat het college terecht een last onder dwangsom heeft opgelegd. Het college wil het binnenterrein achter het pand niet voller bouwen dan het al is en heeft goed uitgelegd waarom zij dat wil. Ze hoeft daarom geen vergunning te verlenen voor een groter gebouw. Verder heeft de eigenaar zelf onjuiste informatie verstrekt tijdens de bouw. Daardoor is in afwijking van de omgevingsvergunning gebouwd en die gevolgen komen daarom voor risico van de eigenaar. Voor de huurders betekent een aanpassing van het pand tijdelijk ongemak, maar dit is niet zo ernstig dat het college de last niet mocht opleggen. De eigenaar kan nog in hoger beroep tegen de uitspraak bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.