TER APEL - Het Openbaar Ministerie (OM) stelt definitief geen strafrechtelijk onderzoek in naar het overlijden van een baby op 24 augustus 2022 in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het OM heeft geen aanwijzingen dat het overlijden van de baby het gevolg is geweest van een strafbaar feit.

Het OM was nog in afwachting van de resultaten van een door het NFI uitgevoerd neuropathologisch onderzoek. Dat onderzoek is nu afgerond. Het NFI heeft geen doodsoorzaak kunnen vaststellen.

Standaard

Op 2 september 2022 trok het OM al de voorlopige conclusie dat er geen aanwijzingen waren dat het overlijden het gevolg was van een strafbaar feit. Wel hield het OM nog een slag om de arm, omdat moest worden gewacht op het neuropathologisch onderzoek. Dit onderzoek wordt bij het overlijden van kinderen tot 1 jaar standaard uitgevoerd door het NFI en duurt tussen de zes en negen maanden.

Inspectie

Gisteren presenteerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid hun bevindingen naar alle mogelijke aspecten die bij het overlijden van de baby een rol hebben gespeeld. Dit onderzoek is niet strafrechtelijk van aard. Deze bevindingen zijn dan ook niet van invloed geweest op de beslissing van het OM.