LEEK - Op 20 maart 2017 komt via het Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum (LIRC) schriftelijke informatie binnen uit Amerika dat een in Nederland woonachtig persoon probeert via het Darkweb twee handgranaten aan te schaffen op internet.


Ook blijkt uit emailcorrespondentie dat de koper van de handgranaten informeert bij de verkoper in Amerika naar de levering van 500 gram Semtex en C4 en vier ontstekers en uit nader onderzoek volgt dat hij Dexamphetamine en GBL te koop aanbiedt op het Darkweb.

OM en politie starten een onderzoek waarbij diverse bijzondere opsporingsmiddelen worden ingezet. Uiteindelijk wordt besloten tot een gecontroleerde aflevering van twee onklaar gemaakte ontstekers, die onderdeel zijn van een handgranaat. Voordat het pakketje wordt bezorgd krijgt de politie via de tap zicht op een onbekende man die enige tijd later ook de woning betreedt. Wanneer het pakje bij de woning wordt bezorgd, gaat het stil alarm van het geprepareerde pakketje af en gaat het arrestatieteam over tot aanhouding van de aanwezige personen, waaronder de verdachte die vandaag terechtstaat. Het gaat om een 42-jarige man uit Leek.

Bij de doorzoekingen op diverse locaties vindt de politie een grote hoeveelheid pillen en chemicaliën en een kluis met een geldbedrag. Daarnaast wordt een groot aantal gegevensdragers in beslag genomen en vier jammers. De politie treft tevens boekwerken aan over de productie van explosieven en methamfetaminen.

Verdachte heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan zes ernstige feiten, waaronder de voorbereidingshandelingen op het vervaardigen van GHB, het aanwezig hebben van harddrugs en de poging invoer van twee handgranaten. De officier: “Na bestudering van de stukken is het OM van mening dat het informeren naar een levering van Semtex te weinig concreet is om te kunnen spreken van een poging tot invoer. Ik zal voor dit feit vrijspraak vorderen. Wel blijft de verdenking poging import handgranaten van kracht”.

Verdachte heeft zich beziggehouden met de handel in GBL dat (grotendeels) bestemd moet zijn geweest voor de productie van GHB. “Het kan niet anders dan dat verdachte moet hebben geweten dat een deel van zijn klanten de door hem geleverde GBL zouden aanwenden voor de bereiding van GHB”, aldus de officier. GHB is zeer verslavend en het gebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Het gebruik van GHB wordt om die reden zowel direct als indirect in verband gebracht met vele vormen van criminaliteit en overlast. Ook het ongecontroleerd in voorraad hebben en handelen in dexamfetamine vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.

Verdachte heeft zich voorts schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van onder meer valse reisdocumenten, hetgeen in combinatie met voormelde feiten het vertrouwen ernstig schaadt en in potentie ondermijnend kan werken. De officier: ‘Verdachte heeft ten aanzien van de verweten zaken op geen enkele wijze blijk gegeven van enig inzicht in het kwalijke van zijn gedrag. Het dossier laat in dat verband een zorgwekkend beeld rondom de persoon van verdachte zien.”

Concluderend is het Openbaar Ministerie van oordeel dat een gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk passend is en recht doet aan de ernst van de feiten, één en ander met aftrek van voorarrest. Daarnaast een ontnemingsvordering van 311.797,00 euro.