GRONINGEN - Naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek gaat het Openbaar Ministerie (OM) de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vervolgen. Het OM verdenkt de NAM van het injecteren van afvalstromen, afkomstig uit aardgaswinning, in de diepe ondergrond zonder vergunning.

Mogelijk gehandeld in strijd met vergunning

Het OM meent op basis van het onderzoek dat de NAM de regels voor het afvoeren van afval niet naleeft en in strijd handelt met de verleende vergunningen. Het onderzoek richt zich op de afvalstromen afkomstig van de aardgaswinning op de Noordzee. Dit afval wordt verwerkt en geïnjecteerd in lege gasvelden in de provincie Groningen. Vooralsnog heeft het OM geen aanwijzingen dat deze manier van afval lozen gevaar oplevert voor mens en milieu of dat deze manier van handelen het risico op aardbevingen vergroot.


Transportcontroles en inbeslagname administratie

Gedurende het strafrechtelijk onderzoek - gestart na bevindingen van politie, de ILT en de SODM - zijn er verschillende acties ondernomen. Er is beslag gelegd op de administratie van de NAM en er zijn transportcontroles van het afval uitgevoerd. Een van deze transportcontroles leidde tot het onmiddellijk stilleggen van het lossen van afval in de haven van Delfzijl in het voorjaar van 2022.

Vervolg

Het streven is om de strafzaak in 2023 voor te leggen aan de rechter. De NAM zal de gelegenheid hebben om haar visie op de beschuldigingen te geven. Dit kan leiden tot nader onderzoek.