GRONINGEN - In de nacht van 18 op 19 augustus 2021 werden in Groningen door twee mannen brandende molotovcocktails door een door hen stukgeslagen ruit van de voordeur naar binnen gegooid bij de woning van een journalist. Dit wordt aan beide verdachten verweten als het medeplegen van brandstichting en poging tot moord.


De zitting van vandaag ging onder andere over de voorlopige hechtenis van beide verdachten. Het openbaar ministerie heeft aangegeven dat voortzetting van de voorlopige hechtenis noodzakelijk is, nu de verdenking dusdanig is dat de rechtsorde geschokt zal zijn als verdachten hun proces in vrijheid mogen afwachten.

De officier: "Het openbaar ministerie staat pal achter de persvrijheid en juist die is hier bewust ernstig geschonden."

Het OM is van mening dat het slachtoffer is gekozen vanwege zijn kritische houding tegenover bepaalde groeperingen. Het motief voor dit incident schuilt in mogelijk onwelgevallige publicaties over mensen met radicale of ongefundeerde gedachten. De traditionele media worden door hen vaak bezien als vijand.

Volgens het OM was de journalist het doelwit omdat hij gebruik maakte van een groot goed als de persvrijheid. Kritisch zijn, dingen aan het licht brengen, zaken controleren en als zaken niet kloppen, dit naar buiten brengen – dat hoort bij de persvrijheid. De pers is onmisbaar als één van de controlerende machten; de pers moet onafhankelijk en vrij zijn. De officier: “De pers staat onder druk. Niet door radicale gedachten of, als u wilt, toenemende polarisatie van standpunten, maar juist door intimidatie en geweld. Zonder persvrijheid, geen democratie, zonder persvrijheid, geen rechtsstaat.”

Het openbaar ministerie ziet voorts groot gevaar in de verharding, de bedreigingen en het geweld, jegens de pers. De officier van justitie zei hierover vandaag: “En die verharding maakt dat mensen het toepassen van geweld een optie vinden. Dat de bereidheid tot het plegen van geweld wordt vergroot door die radicale gedachten. En wanneer radicale gedachten omslaan in daadwerkelijk geweld, wanneer radicale gedachten omslaan in brandstichting bij iemand wiens publicaties je niet zinnen, spreken we over gewelddadig extremisme. Dat is wat we hier zien. Gewelddadig extremisme.”

Het einddossier is opgemaakt en verspreid onder de procespartijen. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de persoon van de verdachten. OM verwacht dat de inhoudelijke behandeling in het voorjaar van 2022 kan plaatsvinden. De rechtbank neemt later vandaag een beslissing over de verlenging van het voorarrest.