MARUM/LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf van negen maanden geëist tegen een 55-jarige man die als kroongetuige optrad in het onderzoek naar de in de media als “zwembadmoord” bekend geworden zaak. In die zaak heeft de verdachte volgens het OM meineed gepleegd.


In die strafzaak heeft de rechtbank in december 2022 langdurige gevangenisstraffen opgelegd. De zaak loopt nu in hoger beroep bij het gerechtshof in Leeuwarden.

Meineed

De meineed ziet op een specifiek onderdeel van de verklaring die de kroongetuige had afgelegd bij de rechter betreffende SMS-jes die verstuurd zouden zijn. Dat bleek later niet zo te zijn.

“Meineed ten overstaan van een rechter ondermijnt de waarheidsvinding in een rechtsstaat, hetgeen direct en in ernstige mate het algemeen belang raakt”, zegt de officier van justitie in zijn requisitoir. “Als bewijsbaar en bewust een onware getuigenverklaring is afgelegd treedt het OM daar tegen op. Ook in deze zaak en ook bij een kroongetuige.”

Schadevergoeding

Drie personen, tevens verdachten in de lopende strafzaak bij het gerechtshof, hebben een vordering tot schadevergoeding ingediend. Het OM is van oordeel dat de vordering niet kan worden toegewezen. De officier van justitie is van mening dat de schade niet rechtstreeks voortvloeit uit de meinedige verklaring.

De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.