DELFZIJL - Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een bedrijf in de gemeente Eemsdelta het opslaan van een gevaarlijke CMR-stof zonder het hebben van de vereiste omgevingsvergunningen. Het bedrijf zal voor dit feit vervolgd worden. Blootstelling aan deze CMR-stof kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten. Daarnaast is, gelet op de ernst van de situatie, een voorlopige maatregel opgelegd die inhoudt dat het bedrijf de opgeslagen stof binnen een week op de juiste wijze moet afvoeren en zulke stoffen niet opnieuw mag aanvoeren en opslaan. Als het bedrijf zich niet houdt aan deze voorlopige maatregel, zal het daarvoor afzonderlijk strafrechtelijk vervolgd worden.

Overtreding van de Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht
De toezichthouder van de Omgevingsdienst Groningen (ODG) voerde de afgelopen periode een aantal controles uit bij dit opslag- en overslagbedrijf. In een eerder stadium constateerde de ODG dat het bedrijf niet in bezit was van de juiste omgevingsvergunningen en niet voldeed aan alle regels die verbonden zijn aan de opslag van gevaarlijke stoffen. Na een hercontrole bleek de gevaarlijke stof er niet meer te zijn. Er volgden nieuwe meldingen en onderzoek wees uit dat het bedrijf zich wederom niet had gehouden aan de geldende regels. Hiermee heeft het bedrijf de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) overtreden welke strafbaar is gesteld in de Wet op de Economische Delicten (WED).

Voorlopige maatregel opgelegd
Het OM heeft gisteren aan de rechtspersoon, de eigenaar van het bedrijf, een voorlopige maatregel uitgereikt. Deze maatregel houdt in dat het bedrijf deze stof niet mag aanvoeren en opslaan. En de CMR-stof die nu opgeslagen is, moet binnen een week afgevoerd worden. Als het bedrijf handelt in strijd met de voorlopige maatregel dan zal het bedrijf daar strafrechtelijk voor vervolgd worden.

Meer informatie over de risico’s van CMR-stof is hier te vinden.