TER APEL - Om het COA-terrein in Ter Apel veiliger te maken zijn structurele oplossingen nodig. Dat stelt de politie in reactie op een oproep van de Inspectie Justitie en Veiligheid om extra politie in te zetten op het terrein van het aanmeldcentrum vanwege een onveilige situatie voor bewoners en medewerkers.

Zo zouden er naast Ter Apel en Budel meer aanmeldcentra in het land moeten komen om de instroom over het land te verspreiden en de druk en de impact op het COA-terrein en het dorp Ter Apel te beperken.

Het aanmeldcentrum is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid op het eigen terrein. Maar volgens de Inspectie hebben medewerkers en bewoners op het COA-terrein in Ter Apel een grote kans om slachtoffer te worden van een geweldsmisdrijf.

Overlast en onveiligheid

Er wordt vanuit het aanmeldcentrum en het COA zeer regelmatig een beroep gedaan op de politie voor incidenten rond en op het terrein die raken aan veiligheid en openbare orde. Ook in het dorp Ter Apel en omgeving wordt veel overlast en onveiligheid ervaren. Dit vraagt al veel van de politie. Extra inzet op het COA-terrein zoals voorgesteld door de Inspectie zou ten koste gaan van de inzet in het dorp Ter Apel en daarbuiten. Daarnaast is extra politie-inzet met de huidige capaciteitsvraagstukken niet reëel.

Structurele inzet boa’s en KMAR

Boa’s zijn in het verleden aanwezig geweest op het COA-terrein, maar zij hebben hun taken daar neergelegd in afwachting van extra bevoegdheden. Dit heeft bijgedragen aan de huidige situatie van onveiligheid stelt de politie. Speciale bevoegdheden voor boa’s zouden het wellicht mogelijk maken dat zij hun rol hier weer kunnen oppakken.

Ook de KMAR speelt een belangrijke rol bij incidenten in Ter Apel. Die inzet is echter tijdelijk en zou structureel moeten worden.

Urgent politiek en bestuurlijk probleem

Liesbeth Huyzer, plaatsvervangend korpschef: 'De Inspectie schetst een groot en urgent probleem. Dat zien wij ook, maar het is niet aan de politie om het op te lossen. Het is vooral een bestuurlijk en politiek probleem. De politie roept de staatssecretaris en het COA dan ook op om snel met alle veiligheidspartners om tafel te gaan. De problemen in Ter Apel vragen om een structurele, gezamenlijke aanpak. Laten we geen tijd verliezen.'