DELFZIJL - Woensdag 5 januari 2022 zijn onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM) controles uitgevoerd op een schip in de haven van Delfzijl. Dit schip vervoerde afval afkomstig van de GasBehandelingsInstallatie Den Helder. Deze lading was bestemd voor de Opslag- en ScheidingsFaciliteit (OSF) in Delfzijl. Beide locaties zijn van de NAM.

Onderzoek wees uit dat dit afval in de ogen van het Openbaar Ministerie aangemerkt moet worden als gevaarlijk afval. Volgens de geldende vergunningen mag dergelijk afval niet worden ontvangen bij de OSF in Delfzijl. Het OM heeft besloten om het lossen van dit afval stil te leggen. De eigenaar dient dit nu aan te bieden bij een verwerker met de daarvoor beschikbare vergunningen.

De controle van vandaag is uitgevoerd door de politie in samenwerking met de ILT, het SODM en het NFI. Aanleiding is een verdenking van overtredingen van de vergunningsvoorschriften. Deze controle is een onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek naar productiewater dat vrijkomt bij aardgaswinning. Uit dat onderzoek is gebleken dat productiewater (afvalwater) mogelijk in strijd met de geldende regelgeving wordt verwerkt.