GRONINGEN - De officier: “De zoektocht naar mogelijkheden tot verduurzaming is momenteel actueler dan ooit. Door de huidige hoge energieprijzen zijn veel mensen geïnteresseerd in isolatie en zonnepanelen. Maar dat is niet alleen iets van dit jaar. Ook in de periode waarin de feiten op de tenlastelegging hebben gespeeld was het leggen van zonnepanelen zeer in trek en waren er vele bedrijven in actief. Tegen die achtergrond is verdachte misbruik gaan maken van de situatie in de markt.”


Ten laste is gelegd dat verdachte, een 37-jarige man uit Groningen, een twaalftal personen heeft opgelicht door hen met oplichtingsmiddelen te bewegen vooraf het volledige bedrag te betalen voor aanschaf en plaatsing van zonnepanelen, en vervolgens niets te leveren. “De vraag die vandaag beantwoord moet worden of hier sprake is van oplichting in de juridische zin, of meer van slecht ondernemerschap. Het Openbaar Ministerie is van oordeel dat sprake is van oplichting, van strafbaar handelen”, aldus de officier.

De rode draad in de aangiftes is als volgt. De aangevers zijn geïnteresseerd in het aanschaffen van zonnepanelen en doen daartoe onderzoek op internet. Via een adviessite op internet vragen ze meerdere offertes op. Zo komt men in contact met OpNaarGroen en verdachte. Verdachte gaat vervolgens op bezoek bij de aangevers voor een adviesgesprek, en brengt een offerte uit. De officier: “Die offertes zijn in grote lijnen hetzelfde, zelfs de typfouten zijn identiek en ogen professioneel. Zo prijken onder aan de offertes logo’s en certificaten van gecertificeerde onderaannemers.” In de offertes staat vermeld dat bij volledige betaling vooraf € 100 korting wordt verleend. De meeste aangevers verklaren ook dat verdachte daarop aandrong in het gesprek.

Bij akkoord met de offerte volgt vrij snel een factuur, met de toezegging dat binnen vier weken na betaling zal worden geleverd en geïnstalleerd. In enkele gevallen legt aangever regelmatig contact over de betaling.

De officier: “En zodra betaald was bleef het oorverdovend stil. Als het al lukt om tot afspraken te komen voor het leggen van de panelen dan werden die afspraken zonder uitzondering niet nagekomen. Er kwam niemand opdagen. En verdachte had een breed pallet aan smoesjes daarvoor.”

Wat het OM betreft kan worden vastgesteld verdachte bewust misbruik heeft gemaakt van vals gewekt vertrouwen bij de potentiële kopers. “Met de juiste voorstelling van zaken zouden ze nooit hebben betaald.”

Het OM stelt vast dat verdachte nooit de intentie had om tot levering van de zonnepanelen over te gaan. Uit analyse van politie blijkt dat de geldbedragen van de aangevers niet zijn gebruikt om zonnepanelen in te kopen of onderaannemers in te schakelen. “Het geld, een bedrag van in totaal rond de € 99.000,- werd door verdachte onttrokken aan OpNaarGroen en gebruikt voor privé bestedingen, bijvoorbeeld zwemlessen, Netflix, horecabezoek en een leasecontract voor een Mercedes.”

De officier: “Naast de persoonlijke omstandigheden hou ik rekening met de ernst van de feiten. En ik vind deze feiten ernstig. Het gaat om op een geraffineerde wijze oplichten van medeburgers. Mensen die uit zuiver juiste motieven iets goed wilden doen voor het klimaat en voor hun energieverbruik, en daar grote investeringen voor deden: juist van die motieven heeft verdachte op slinkse manier misbruik gemaakt, met een breed scala aan valsheden, leugens en bedrog. En vervolgens bleven de slachtoffers achter met grote schadeposten en schulden aan de bank.”

De officier eist 18 maanden gevangenisstraf en de openbaarmaking van de uitspraak. Verder adviseert de officier de rechtbank de schadevergoedingsmaatregel toe te wijzen voor de benadeelden die zich in dit strafdossier hebben gesteld.

Uitspraak: 3 november