NOORD-NEDERLAND - De Politie Eenheid Noord-Nederland heeft besloten vanaf 2024 geen wielerevenementen meer te begeleiden. De (regio)burgemeester(s) en de hoofdofficier van justitie steunen deze beslissing. De organisaties en vergunningverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheidsmaatregelen. De politie is genoodzaakt prioriteiten te stellen om de primaire taken uit te kunnen voeren. Taken waar de samenleving om vraagt. De begeleiding van wielerevenementen vraagt veel van onze inzet en schaarse capaciteit; vooral van specifiek opgeleide motoragenten.


Wielerevenementen hebben specifieke beveiligingseisen, waarvoor de organisator en de vergunningverlener zelf verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld door de inzet van verkeersregelaars. De politie houdt indien nodig toezicht op deze verkeersregelaars, maar is genoodzaakt zich terug te trekken in de begeleiding van deze wielerevenementen. Verschillende partners, waaronder de ministeries van Justitie en Veiligheid en Infrastructuur en Waterstaat, onderzoeken alternatieven. Bijvoorbeeld het NK Wielrennen in Limburg (24 en 25 juni jl.), waar via een pilot burger-verkeersregelaars succesvol werden ingezet.

Uitvoering kerntaken

De maatschappij verandert in rap tempo en daarmee het politiewerk ook. Enerzijds door maatschappelijke onrust, demonstraties en bedreigingen; anderzijds door meer noodzakelijke aandacht voor ondermijning en (verkeers)veiligheid. Tegelijkertijd is de politiecapaciteit schaars. Dit dwingt ons om scherpe keuzes te maken en kritisch te blijven kijken naar ons werk. In Noord-Nederland vindt per jaar een groot aantal commerciële wielerevenementen plaats, die in totaliteit een aanzienlijke hoeveelheid politiecapaciteit vereisen. We willen dat de inzet van specifiek opgeleide motorrijders primair gericht is op de uitvoering van hun kerntaken, zoals verkeersveiligheid en handhavings- en opsporingsactiviteiten in het verkeer.

De functie van gespecialiseerd opgeleide motoragenten heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. Deze agenten zijn de ‘ogen en oren op de weg’, voeren verkeerscontroles uit in combinatie met controles op ondermijning en/of milieu, begeleiden ambulances tijdens een spoedrit als het nodig is en hebben een rol in het bewaken en beveiligen van personen met een publieke functie. Elke inzet van deze motoragenten bij commerciële evenementen maakt dat zij minder inzetbaar zijn voor hun reguliere werkzaamheden in Noord-Nederland of elders in het land.

Overgangsjaar

Het stoppen van de begeleiding van wielerevenementen gaat in per 1 januari 2024. Dit geeft organisatoren, gemeenten en andere betrokkenen de tijd om zich aan te passen. Alle geplande wielerevenementen voor 2023 kunnen doorgaan zoals in voorgaande jaren, met de ondersteuning van de politie tenzij de omstandigheden maken dat er ook op korte termijn toch anders geprioriteerd moet worden.