TER APEL - De politie wil de huidige politielocatie in Ter Apel verbouwen en uitbreiden. Dit plan is tot stand gekomen op basis van onderzoek waarbij naar verschillende mogelijkheden is gekeken. Het is de bedoeling dat de locatie aan de Molenweg gebruikt gaat worden als een volwaardige opkomstlocatie voor medewerkers die werkzaam zijn in het cluster Westerwolde onderdeel van het basisteam Ommelanden Oost. De locatie krijgt in het plan ook een ophoud- en publieksfunctie.


Met het voornemen om de huidige politielocatie aan de Molenweg te verbouwen en uit te breiden, wil de politie een volwaardige opkomstlocatie met publieks- en ophoudfunctie realiseren in Ter Apel. Om dit te kunnen doen, heeft de politie de intentie om het deel van het pand, waarin de huidige politielocatie is gehuisvest, te kopen van de gemeente. De politie heeft ook de intentie om een ander deel van het pand van de gemeente te kopen. In dit deel van het pand zit nu nog een private partij. Zodra dit traject is afgerond, ontstaat er in het pand voldoende ruimte voor de realisatie van politiehuisvesting die bij de gemeente Westerwolde past.

Volwaardige opkomstlocatie met ophoudfunctie
Wanneer het aankooptraject is afgerond, kan het pand aan de Molenweg worden verbouwd. De te realiseren volwaardige opkomstlocatie biedt dan in de toekomst voldoende werplekken en voorzieningen. De locatie krijgt ook een ophoudfunctie. Dat wil zeggen dat er ophoudruimtes komen voor arrestanten met de daarbij horende voorzieningen (zoals een voorziening voor televoorgeleiding en een identificatiezuil). Arrestanten hoeven hiermee niet voor de eerste afhandeling naar een andere politielocatie overgebracht te worden.

Dienstverlening publiek
Voor wat betreft de publieksfunctie zal er een ontvangstruimte in de locatie aan de Molenweg worden gerealiseerd, binnen de openingstijden (op werkdagen van 9.00-17.00) van de locatie. Hiermee wordt bijvoorbeeld de mogelijkheid geboden voor het doen van een aangifte. In veel gevallen kan ook gekozen worden voor het doen van aangifte via internet of een aangifte wordt ter plaatse opgenomen. Inwoners kunnen daarnaast natuurlijk in contact komen met de politie via 0900-8844 of bij spoed via 112. Daar worden zij op maat geholpen. Via www.politie.nl/contact zijn de contactmogelijkheden te vinden. De politie in de gemeente Westerwolde is ook actief via Facebook.

Zodra is overgegaan tot aankoop, kunnen de voorbereidingsstappen voor de uitvoering van de verbouwing van het pand aan de Molenweg gaan starten. Het is daarom nog niet bekend wanneer de verbouwing kan starten en het pand in gebruik kan worden genomen.