NOORD NEDERLAND - Een leidinggevende van de eenheid Noord-Nederland is op 17 maart 2022 buiten functie gesteld, omdat deze zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim.

Naar aanleiding van een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft de politiechef besloten tot het instellen van een disciplinair onderzoek. De gedragingen zouden zijn begonnen in de periode voordat de medewerker in dienst trad bij de politie en zouden mogelijk nog enige tijd hebben plaatsgevonden ten tijde van diens aanstelling.

We nemen een dergelijke melding als politie uiterst serieus en laten deze uitvoerig onderzoeken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK).