GRONINGEN - “Dit had iedereen kunnen overkomen. Hidde is het die, net zoals zoveel mensen, op 14 mei 2019 in de vroege avond aan het hardlopen is langs het Jaagpad in Groningen. Hij is degene die zonder iets fout te hebben gedaan, op de verkeerde tijd op de verkeerde plek loopt. Aan zijn leven wordt op dat ene, onbegrijpelijke moment wreed en abrupt een einde gemaakt”.

Impact
Zo begint het requisitoir van de officier vandaag in de rechtbank in Groningen. Wat zijn dierbaren zo’n pijn blijft doen is de willekeur. Hoezeer Hidde wordt gemist en welke impact zijn dood heeft op zijn vriendin, ouders en zus is door hen zelf naar voren gebracht ter zitting. Het Jaagpad in Groningen, waar het dodelijke steekincident plaatsvond, is de uitvalsbasis voor de inwoners van de stad en wordt de hele dag door gebruikt door fietsers, wandelaars en hardlopers. Een plek waar men zich veilig voelt en kan ontspannen. Na 14 mei 2019 is dat gevoel weg. De maatschappelijke onrust is groot en het opsporingsteam zet alles op alles om de dader te pakken.

Mes
Getuigen die op het moment van het incident in de buurt van het Jaagpad waren, worden gehoord. Er wordt een compositietekening gemaakt en verspreid bij de wijkteams in Groningen.

Het voorwerp waarmee het slachtoffer wordt neergestoken wordt niet gevonden. In zijn nabijheid wordt wel een hoes van een mes aangetroffen. Onderzoek wijst uit dat de hoes past bij een type keukenmes dat bij de Action wordt verkocht. Later zou uit de transactiegegevens van de bankpas van verdachte blijken dat hij op 8 mei 2019 een dergelijk mes heeft gekocht bij een Action-filiaal in Groningen. Zijn DNA matcht met het DNA dat op de binnen- en buitenzijde van de hoes is aangetroffen.

Getuige
Een getuige meldt dat zij de verdachte op 14, 22 en 30 mei 2019 heeft gezien. Deze verklaring wordt ondersteund door verklaringen van andere getuigen, camerabeelden en op onderdelen ook in de verklaring van de verdachte.

Door de combinatie van de voorgaande bewijzen is het OM van mening dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte Hidde Bergman om het leven heeft gebracht. Het OM stelt dat er sprake is van doodslag.

Strafbaarheid
De vraag of verdachte strafbaar is komt erop neer of het bewezen verklaarde strafbare feit aan verdachte kan worden toegerekend. Of dat zo is moet worden beoordeeld aan de hand van de vragen (1) was er ten tijde van het begaan van de strafbare feiten sprake van een ziekelijke stoornis van de geestvermogens van de verdachte? en (2) Zo ja, is het causaal verband tussen de stoornis en het strafbare feit voldoende aannemelijk?

Deskundigen oordelen dat verdachte lijdt aan een ziekelijke stoornis van de geestvermogens, te weten chronische schizofrenie. Deze stoornis veroorzaakt psychotische belevingen waarin verdachte meent dat zijn persoonlijkheid en lichaam door anderen of energieën van buiten worden bestuurd. Volgens de deskundigen moet er van worden uitgegaan dat de psychotische belevingswereld van verdachte op het moment van het steekincident heeft geresulteerd in onvoorspelbaar, agressief gedrag, dat volledig samenhangt en voorkomt uit die psychotische belevingswereld. De officier volgt het advies van de gedragsdeskundigen om het bewezenverklaarde niet aan verdachte toe te rekenen. De officier vordert dat de rechtbank verdachte ontslaat van alle rechtsvervolging.

TBS met dwangverpleging
De officier is van mening dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van de maatregel TBS met dwangverpleging vereist. En nu het hier gaat om een misdrijf waarbij een dodelijk slachtoffer is gevallen, dient de duur van de maatregel niet in tijd beperkt te worden.

De rechtbank doet op 14 december 2020 om 13.00 uur uitspraak.