GRIJPSKERK - De 37-jarige verdachte uit Grijpskerk verkeerde volgens deskundigen in een paranoïde psychotische waantoestand op het moment dat hij op 2 oktober 2020 in Grijpskerk met meerdere messteken zijn moeder om het leven bracht. De doodslag waarvan hij wordt verdacht kan vanwege zijn psychische gesteldheid niet aan hem worden toegerekend zodat hij zal moeten worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

Mes
Verdachte verklaart die bewuste vrijdag een willekeurig persoon van het leven te willen beroven, zodat er geluisterd zou worden. Hij verklaart in dit verband ook over een voorval eerder die dag in een bus waarbij hij dit voornemen tot uitvoer wilde brengen, maar uiteindelijk tot inkeer kwam. Veiliggestelde camerabeelden bevestigen dit voorval en hierop is te zien dat verdachte kort in een bus zit en bij het verlaten van de bus zijn mes laat vallen en weer oppakt.

Hij verklaart uiteindelijk dat hij zijn moeder wilde spreken en is vervolgens naar Grijpskerk afgereisd waar hij zijn moeder thuis kort voor zijn vertrek heeft neergestoken. Opvallend daarbij is wel dat hij stelt op voorhand niet te hebben geweten dat hij het mes nog bij zich had. Pas toen hij bij vertrek in zijn jaszak voelde en constateerde dat hij het mes nog bij zich had, is hij tot zijn daad gekomen. Hij heeft daar, aldus zijn verklaring bij de politie, geen spijt van.

Opzet op dood en voorbedachte rade

Uit de zeer gewelddadige aard van de handelingen, die specifiek gericht waren op de kwetsbare delen van het lichaam zoals grote bloedvaten, hart, en nieren kan worden afgeleid dat verdachte de opzet had op de dood van het slachtoffer. Volgens de officier wist de verdachte ondanks zijn stoornis enigszins wat hij deed. Dit komt ook naar voren in de 112-melding waarin hij zegt: “ik heb mijn moeder neergestoken … zeker 20 keer. Ik hoop dat ze doodgaat”. Verdachte heeft het feit in de visie van het OM dus opzettelijk begaan. Van voorbedachte rade voor deze daad is volgens de officier geen sprake omdat verdachte het mes, waarmee hij zijn moeder doodde, eerder die dag mee had genomen om “iemand van het leven te beroven”. Deze intentie was gericht op een willekeurig persoon en niet per definitie zijn moeder. Hij wilde haar slechts spreken om naar eigen zeggen tot een oplossing te komen.

TBS
Verdachte verkeerde volgens de deskundigen in de dagen voor het incident in een paranoïde psychotische toestand en had waanideeën. Er zijn door deskundigen geen aanwijzingen gevonden dat verdachte in die psychische toestand nog gezonde afwegingen kon maken en over gedragsalternatieven kon beschikken. Het rapport van de deskundigen is duidelijk. Zonder behandeling is het risico op mogelijk ernstig gewelddadig gedrag hoog, met name wanneer verdachte paranoïde psychotisch is. Op basis van alle onderzoeksresultaten komt de officier tot de volgende eis: het OM vordert een ontslag van alle rechtsvervolging en oplegging van de maatregel TBS met dwangverpleging.

Impact
Duidelijk is dat deze zaak voor de nabestaanden een enorme impact heeft gehad en nog heeft en hun dagelijks doen en laten in zowel fysieke als psychische zin bepaalt en beïnvloedt. Het OM vindt dat de vordering die de nabestaande hebben ingediend tot vergoeding van affectieschade integraal kan worden toegewezen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.