PROVINCIES GRONINGEN EN FRIESLAND - In opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap is onderzoek uitgevoerd naar georganiseerde criminaliteit in de havens van Harlingen, Lauwersoog en Groningen Seaports (Delfzijl en Eemshaven) en de informatiepositie van de politie hierover. De Noordelijke zeehavens van Nederland lijken aantrekkelijk voor de georganiseerde criminaliteit. De politie en andere handhavingsorganisaties hebben volgens het onderzoek echter weinig concrete informatie over de georganiseerde criminaliteit in Noordelijke zeehavens. Daarnaast biedt het onderzoek punten voor betere onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling.

Op basis van het rapport stelt Joop de Schepper (Hoofd Operatiën, eenheid Noord-Nederland), dat er gezamenlijk werk te doen is. "De aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit is een prioriteit en daarom is het goed dat er onderzoek is verricht naar onze informatiepositie in relatie tot de aanwezigheid van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Noordelijke zeehavens." Dit rapport wordt gebruikt om reeds bestaande initiatieven verder te ontwikkelen en onze informatiepositie samen met partners te verbeteren. De politie is de aandacht voor de zeehavens aan het opschroeven. Er zijn nu wijkagenten actief, er is overleg opgestart met de andere partijen, er is een leidinggevende belast met de inzet in alle havens in Noord-Nederland en de witte vlekken in onze informatiepositie zijn en worden in beeld gebracht.

Het is nu aan alle overheidsdiensten, bestuurlijke instanties én het bedrijfsleven om de goede interventies te doen. "Een georganiseerde overheid samen met andere partners tegen georganiseerde criminaliteit. We kijken hier tegenwoordig verder dan onze traditionele overheidspartners en zoeken naar maatschappelijke allianties. Het versterken van onze informatiepositie is een gezamenlijke taak.", aldus Joop de Schepper. Er zijn zowel binnen als buiten de politie veel betrokkenen die allemaal een deel (zouden kunnen) kennen van de informatiepuzzel, zoals de Douane, de Koninklijke Marechaussee, het Openbaar Ministerie, de Landelijke Eenheid, de basisteams, de Belastingdienst, de gemeenten, de havenmeester en bedrijven, zoals rederijen, vissers en brancheorganisaties. Elke partij heeft zijn eigen taken, verantwoordelijkheden en aandachtspunten. Om de informatie bij elkaar te brengen is investering in de samenwerking belangrijk. Joop de Schepper: "Iedereen heeft stukjes informatie, en die moeten we samenvoegen om onze informatiepositie te verbeteren en om gerichtere gezamenlijke acties te kunnen ondernemen. We moeten de Noordelijke havens samen veilig en gezond houden."

Onderzoek en resultaten

Onderzoeksbureau Pro Facto heeft het onderzoek uitgevoerd. Pro Facto heeft gesprekken gevoerd binnen de politie, met andere handhavingsorganisaties en met ondernemers in de havens. Gevraagd werd naar concrete situaties, vermoedens en signalen van criminaliteit in de havens, de informatiepositie van de politie en de samenwerking met andere ketenpartners. Het onderzoeksrapport is terug te vinden op de website van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap.