OOSTERPOORT - Stichting Oosterpoort Wonen vroeg de voorzieningenrechter om een broer en zus uit het door hen gehuurde appartement te mogen zetten. De verhuurder wilde dit, omdat de zus al langere tijd voor ernstige (nachtelijke) geluidsoverlast zorgde. Buren klaagden hier vaak over. De voorzieningenrechter weegt alle belangen af en oordeelt dat de ontruiming van het appartement plaats mag vinden.

Overlast
De zus is bij verschillende hulpverleningsinstanties bekend. Ze heeft onder meer psychische problemen. Ze schreeuwt, gilt, huilt, heeft woede uitbarstingen, gooit met spullen, veroorzaakt wateroverlast en veroorzaakt rookontwikkeling in het appartement. De broer zorgt niet voor overlast. De hulpverlening voor de zus komt tot nu toe niet van de grond. De broer en zus erkennen de overlast.

Belangenafweging
De voorzieningenrechter oordeelt dat de overlast vast staat, maar dat er nog wel een belangenafweging moet plaatsvinden. Aan de ene kant is het zo dat de zus psychische problemen heeft en er belang bij heeft dat zij woonruimte houdt. Aan de andere kant moet de verhuurder ervoor zorgen dat haar huurders geen overlast veroorzaken. Ook andere bewoners dan de broer en zus moeten rustig in het appartementencomplex kunnen wonen. Het belang van Oosterpoort gaat in deze situatie voor. Daarbij speelt mee dat Oosterpoort aan de voorzieningenrechter heeft verteld dat de broer en zus niet ontruimd zullen worden als de zus alsnog binnen korte termijn de juiste hulp krijgt. Voor de broer probeert de verhuurder alternatieve woonruimte te vinden. De ontruiming mag plaatsvinden 14 dagen na betekening van het vonnis van de voorzieningenrechter.