GRONINGEN - De Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft een 38-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk wegens het stalken en bedreigen van zijn ex-vriendin. Ook heeft hij zich schuldig gemaakt aan vernieling van een voordeur. Verdachte kon niet verkroppen dat de relatie met aangeefster was verbroken en dat hij zijn dochter niet meer mocht zien.

Gedragingen verdachte
Verdachte heeft aangeefster stelselmatig lastig gevallen door zich op verschillende manieren aan haar op te dringen, ondanks het feit dat hij wist dat contact met haar niet was toegestaan. Aangeefster was hier niet van gediend en heeft onder meer haar telefoonnummer veranderd. Verdachte had daar echter geen boodschap aan. Hij stuurde haar frequent berichten via e-mail, WhatsApp en Facebook met de bedoeling contact met zijn dochter af te dwingen en zijn ex-partner neer te zetten als een slechte moeder. Zo zijn er door verdachte foto's van aangeefster en haar kinderen met daarbij beledigende onderschriften op Facebook geplaatst. Daarnaast heeft verdachte videoboodschappen gestuurd waarin hij aangeefster en haar familie met de dood bedreigd. De belaging is uiteindelijk geëscaleerd toen verdachte naar de vrouwenopvang is gereden waar aangeefster met hun jonge dochtertje verbleef. Daar aangekomen heeft verdachte een klauwhamer gekocht en de voordeur van de vrouwenopvang vernield. De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij zijn frustraties op deze plek, die een veilige haven voor kwetsbare vrouwen en hun kinderen moet zijn, heeft botgevierd.

Onacceptabel en respectloos gedrag
De rechtbank overweegt dat het geheel van gedragingen voor aangeefster zeer belastend en ingrijpend is geweest. Verdachte heeft door zijn handelswijze een forse inbreuk gemaakt op de privacy en integriteit van zijn voormalige vriendin. Dit is volstrekt onacceptabel en respectloos gedrag. Stelselmatige inbreuk op de privacy en integriteit van iemand raakt immers direct aan de persoonlijkheid en het welbevinden van de belaagde en kan tot ernstige psychische problemen leiden. Verdachte heeft dit miskend en heeft zich enkel laten leiden door zijn eigen belangen en emoties zonder daarbij rekening te houden met de gevolgen van zijn handelen.

Strafoplegging

Aan het voorwaardelijk strafdeel heeft de rechtbank bijzondere voorwaarden verbonden in de vorm van een meldplicht en een verplichte ambulante behandeling gezien de zorgen die er zijn over de persoon en het gedrag van verdachte. Gelet op de ernst en hardnekkigheid van de belaging en om te voorkomen dat het slachtoffer opnieuw met verdachte wordt geconfronteerd, is aan verdachte ook de vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd, inhoudende een contactverbod met het slachtoffer en zijn dochter en een locatieverbod voor de huidige woonplaats van het slachtoffer. De maatregel geldt voor een jaar. Tot slot zijn twee vorderingen tenuitvoerlegging van eerder (voorwaardelijk) opgelegde straffen, toegewezen.