GRONINGEN - Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland heeft zojuist bij de rechtbank in Groningen vier jaar cel geëist tegen een 35-jarige verdachte die zeker 38 vluchtelingen naar Nederland smokkelde vanuit Frankrijk met een krakkemikkig bestelbusje.

De verdachte werd staande gehouden door de Koninklijke Marechaussee (KMar) op 15 november 2019 tijdens een mobiele toezicht vreemdelingencontrole. Op dat moment puilde het busje uit met negentien mensen die de verdachte Nederland binnen probeerde te smokkelen.

Asielcentrum Ter Apel

Volgens het OM maakte de man eind april, eind juni, begin augustus en medio november vorig jaar meerdere smokkelritten. Het bestelbusje is veelvuldig gezien in de omgeving van het asielcentrum Ter Apel bij het afzetten van groepen personen.

De zaaksofficier: “Blijkens een vastgelegde meldingsmutatie van de beveiliging van het asielcentrum Ter Apel krijgt de KMar op 23 april een melding dat een Moldavisch gezin zojuist is afgezet door een witte Mercedes bus. Het hierbij genoteerde kenteken van de bus komt overeen met het kenteken van de meermalen door verdachte gebruikte bus in het kader van internationale transporten.”

‘Mensonterend en levensgevaarlijk’

De manier waarop de verdachte de vluchtelingen vervoerde was zo gevaarlijk en mensonterend, dat de zaaksofficier de verdachte ook poging tot zware mishandeling ten laste legde. “Maar om juridische gronden kom ik uiteindelijk niet tot een bewezenverklaring van poging zware mishandeling, maar ik heb dit wel meegenomen als strafverzwarende omstandigheid in het kader van de smokkel.”

De bestelbus vertoonde vele gebreken. Slechts één zitplaats –die van de bestuurder– was voorzien van veiligheidsgordels. De Koninklijke Marechaussee stelde vast dat de accu los stond bij de motor, accukabels loszaten, de voorruit barsten vertoonde die het zicht belemmerden en de provisorische zitbankjes niet verankerd waren aan de vloer van het voertuig.

Jongste passagier baby van enkele maanden oud

“Bij een aanrijding of onverwachte remactie was de kans op zwaar lichamelijk letsel niet denkbeeldig, vooral niet in de wetenschap dat er geen riemen waren, banken provisorisch waren bevestigd en dat zich onder de passagiers ook een baby bevond zonder deugdelijke zitplaats in de zin van een kinderstoel”, aldus de zaaksofficier. De jongste passagier was een baby van drie, vier maanden oud.

Enkele inzittenden zijn als getuigen gehoord. Daaruit blijkt dat velen opstapten in Parijs en in asielprocedures zaten in Frankrijk. Een van de gesmokkelde asielzoekers verklaarde op een markt in Parijs te zijn benaderd door de verdachte: “Zowel hij als zijn vrouw waren in Duitsland uitgeprocedeerd en hadden asiel aangevraagd in Frankrijk”, aldus de officier ter zitting.

Opgepikt bij metrostation in Parijs

Een andere getuige verklaart dat hij met zijn gezin, bestaande uit zeven personen, in de bus zat. “Zij werden opgepikt nabij een metrostation in Parijs en toen zaten er al mensen in de bus. De bestuurder wist dat men asiel wilde aanvragen in Nederland, men had namelijk ook geen rechten in Frankrijk, omdat het asiel aldaar was afgewezen. Er werd niet gevraagd naar documenten en hij herkent verdachte van een getoonde foto als de bestuurder. Verdachte wees hen in Ter Apel ook de weg naar het asielcentrum”, aldus de officier.

Draagvlak opvang ondermijnd door smokkelpraktijken

Volgens het OM heeft verdachte zich in een tijdsbestek van zeven maanden meermalen schuldig gemaakt aan mensensmokkel, zodat in de visie van het Openbaar Ministerie kan worden gesproken van een gewoonte maken van mensensmokkel.

Door de stelselmatige mensensensmokkel heeft de verdachte veel leed veroorzaakt, aldus de officier: “Verdachte heeft ernstige inbreuk gemaakt op de rechtsorde en heeft het overheidsbeleid tegen illegaal verblijf en illegale toegang tot Nederland en andere Europese landen doorkruist. Verdachte heeft bijgedragen aan de instandhouding van een illegaal circuit, dat maatschappelijk ongewenste effecten met zich meebrengt en veelal groot persoonlijk leed tot gevolg heeft. Ook wordt hiermee het maatschappelijk draagvlak voor de opvang van asielzoekers ondermijnd.”

Daarom eist het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren en verbeurdverklaring van het bestelbusje.