SIDDEBUREN - Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep vijftien jaar gevangenisstraf tegen een 74-jarige man uit Siddeburen. Hij heeft volgens het OM in 2010 zijn destijds 36-jarige vrouw Ilham Benchelh gedood en daarna haar lichaam weggemaakt. In 2019 werd de verdachte al door de rechter bij verstek veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf.

Plots verdwenen

In 2010 is het 36-jarige slachtoffer getrouwd met de verdachte, ze hebben samen een jonge zoon. Maar er zijn veel spanningen in het huwelijk en het slachtoffer wil van haar man scheiden. Op de bewuste avond in januari belt ze een aantal keer met vrienden en familie. Ze vertelt over haar plannen om de dag erna een advocaat te bezoeken. Na deze telefoontjes is niets meer van haar vernomen.

Volgens haar man is ze zonder persoonlijke spullen zoals haar telefoon of tas naar buiten gelopen en daarna niet meer teruggekeerd. Volgens het OM heeft hij haar gedood in huis en daarna haar lichaam weggemaakt. Over wat er precies gebeurd is op die avond in 2010 kan geen eenduidig antwoord gegeven worden. Ook omdat de verdachte nooit openheid van zaken heeft willen geven en bovendien pas na enkele dagen melding maakte van de vermissing van zijn vrouw. Volgens het OM heeft hij in die dagen belangrijke sporen kunnen wissen.

Uit onderzoek blijkt dat andere scenario’s voor de verdwijning van het slachtoffer zoals zelfdoding of levensberoving door een andere dader dan de verdachte erg onaannemelijk zijn. Ook het verhaal dat Ilham vrijwillig is verdwenen en daarbij haar jonge zoontje heeft achtergelaten zoals de verdachte stelt, sluit het OM uit. In het huis en in de auto van de verdachte zijn veel sporen van bloed gevonden. Het OM stelt daarom vast dat er door de verdachte zwaar fysiek geweld is gebruikt tegen het slachtoffer en dat ze daaraan is overleden.

Aanvullend onderzoek

Tijdens het hoger beroep gaf het hof de opdracht om met de huidige forensische kennis en onderzoekstechnieken naar de sporen van destijds te kijken. De uitkomsten van onder andere het aanvullende DNA-onderzoek bevestigen en versterken deels het eerder gedane onderzoek. Dit laatste leidt ertoe dat het bewijs nog meer wijst in de richting van de verdachte als degene die verantwoordelijk is voor de dood van het slachtoffer en de verdwijning van haar lichaam.

Uitlevering verdachte

Omdat er destijds onvoldoende ernstige bezwaren waren hem langer vast te houden, werd de verdachte na ruim acht maanden voorarrest in 2010 vrijgelaten. Hij bleef wel verdachte in de zaak. Kort daarop vertrok hij naar Marokko met zijn zoontje. Daar verbleef hij jarenlang, ook toen hij in Nederland door de rechtbank werd veroordeeld. In nauwe samenwerking met de Marokkaanse autoriteiten lukte het afgelopen zomer om hem aan Nederland uit te leveren. Dat is bijzonder want er is geen bilateraal uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko. Sindsdien zit de verdachte gedetineerd in Nederland.

De advocaat-generaal stond in de rechtszaal vandaag uitgebreid stil bij de proceshouding van de verdachte. Over zijn vlucht naar en verblijf in Marokko. Over wat zijn zwijgen doet met de zoon en de overige familie van Ilham. “Tot op de dag van vandaag kunnen zij geen plaats geven aan het verlies van haar, doordat de verdachte geen duidelijkheid biedt over de gebeurtenissen in januari 2010 en de vindplaats van het stoffelijk overschot. Hierdoor hebben zij niet de gelegenheid gehad om op een gebruikelijke wijze afscheid te nemen van hun dochter en zus. Hoe gruwelijk het verhaal wellicht zal zijn dat de verdachte de nabestaanden zal moeten vertellen, liever een verhaal dat duidelijkheid verschaft dan geen verhaal.”