GRONINGEN - De voorzieningenrechter heeft de vergunning die de provincie Groningen verleende voor het afschieten van 890 reeën geschorst. De vergunning was verleend tot eind maart 2022 met het oog op de verkeersveiligheid.

Overwegingen
De voorzieningenrechter zag zich gesteld voor de vraag of de afschotvergunning in overeenstemming was met de Wet natuurbescherming. In deze wet staat onder meer dat afschot alleen is geoorloofd als uiterste middel en indien is aangetoond dat er geen andere oplossingen haalbaar zijn. Daarnaast dient een afschotvergunning normaal gesproken te berusten op een actueel vastgesteld faunabeheerplan. De provincie heeft echter verzuimd tijdig voor dit laatste te zorgen. Verder is volgens de voorzieningenrechter niet aangetoond dat er geen andere maatregelen dan afschot zijn om het beoogde doel -het niet toenemen van het aantal aanrijdingen met reeën- te halen. Stukken zoals onderzoeksrapporten waaruit dat moet blijken en die zijn toegespitst op de provincie Groningen ontbreken namelijk.