TER APEL - De kort geding rechter van de rechtbank Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak van Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) tegen de Staat en het COA. In deze zaak vorderde VWN dat de asielopvang zo spoedig mogelijk in overeenstemming wordt gebracht met de daarvoor geldende normen. Daarbij heeft VWN zich vooral gericht op de situatie in Ter Apel en de opvang van asielzoekers in (crisis-) noodopvang.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen grotendeels toe. Op de Staat (en het COA) rust de verplichting om asielzoekers menswaardig op te vangen. Wat dat concreet inhoudt, wordt ingevuld door in Europees verband vastgestelde normen. De huidige opvang in en rond Ter Apel en in (crisis-)noodopvanglocaties voldoet op onderdelen niet aan die normen. De Staat en het COA moetenervoor zorgen dat de opvang wél aan deze normen voldoet. Aan sommige normen moet direct worden voldaan, en aan andere op een zo kort mogelijke redelijke termijn.

De vordering om de Staat en het COA te gebieden asielzoekers op dezelfde manier op te vangen als de Oekraïense vluchtelingen wordt afgewezen.