TER APEL - De rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft een beslissing van het COA, om een Algerijnse asielzoeker in een procesbeschikbaarheidslocatie in Ter Apel te plaatsen, vernietigd. De asielzoeker was tegen die beslissing in beroep gegaan.

Procesbeschikbaarheidslocatie bij kansarme asielaanvragen

Eiser komt uit Algerije en heeft in Nederland een asielaanvraag ingediend. Het COA heeft eiser laten weten dat hij recht op opvang heeft. Hij kan zich voor opvang melden bij een procesbeschikbaarheidslocatie (PBL) in Ter Apel. Een PBL is een opvanglocatie voor asielzoekers die een kansarme asielaanvraag hebben gedaan. De PBL bestaat uit een aantal kamers en gemeenschappelijke ruimtes. Rondom de PBL staan hekken waardoor de PBL afgesloten is van de rest van de locatie. In een PBL geldt verder een streng en sober regime; asielzoekers hebben een verplicht dag- en avondprogramma en mogen de PBL 2x een uur per dag verlaten, verder niet.

Vrijheidsbeperking niet goed geregeld

De rechtbank oordeelt dat vrijheidsbeperking bij opvang van asielzoekers niet uitgesloten is. De vrijheidsbeperking die zo groot is als deze moet wel goed geregeld worden. Dat is hier niet gebeurd. Dat betekent dat de beslissing om eiser in een PBL te plaatsen vernietigd wordt. Eiser heeft recht op gewone opvang totdat op zijn asielaanvraag is beslist.