GRONINGEN - De rechtbank Noord-Nederland heeft bij vonnissen van 28 oktober 2021 vier mannen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij verschillende incidenten tijdens de demonstratie tegen het provinciale stikstofbeleid in Groningen op 14 oktober 2019.

Straffen
Twee van hen zijn veroordeeld voor opruiing, omdat zij opriepen om de deur van het provinciehuis, waar op dat moment over het stikstofbeleid vergaderd werd, open te breken. Een derde man is veroordeeld voor het inrijden van deze deur met zijn tractor. De vierde man is veroordeeld voor het aanrijden van een politiepaard. Daarnaast heeft de rechtbank een vijfde man veroordeeld voor het gegijzeld houden in zijn woning van twee politieagenten, enkele weken na de demonstratie, die onderzoek wilden doen naar die aanrijding.

Demonstratierecht is geen recht op opruiing of het plegen van geweld

De rechtbank overweegt in de vonnissen dat het recht op vrije meningsuiting en het recht op betoging fundamentele rechten zijn, die essentieel zijn in een democratische samenleving. Die rechten zijn echter geen vrijbrief voor het oproepen tot of het plegen van geweld. De rechtbank tilt met name zwaar aan de gebeurtenissen bij het provinciehuis. Door een ultimatum te stellen aan de provinciale bestuurders en te dreigen met het openbreken van de deur, een dreigement dat uiteindelijk ook is uitgevoerd, hebben zij geprobeerd met geweld de besluitvorming over het stikstofbeleid te beïnvloeden.

Werkstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd

De rechtbank heeft in alle zaken volstaan met het opleggen van een werkstraf. De rechtbank heeft er daarbij rekening mee gehouden dat geen van de verdachten eerder is veroordeeld voor bedreiging of geweld, en dat de gebeurtenissen inmiddels twee jaar geleden zijn. In drie gevallen heeft de rechtbank daarnaast wel een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. In de zaak waarin twee politieagenten gegijzeld waren gehouden is dat overeenkomstig de eis van de officier van justitie. De rechtbank heeft echter ook aan de twee mannen die het meest betrokken waren bij het incident bij het provinciehuis een dergelijke straf opgelegd, om de ernst van dat incident te benadrukken.