WINSUM - Winsum krijgt een nieuw politiebureau. Het bureau wordt gebouwd op het bedrijventerrein Het Aanleg, dichtbij de N361 en met uitzicht op de rotonde. Door de gemeentelijke herindeling is het werkgebied van het basisteam Ommelanden-Noord vergroot. Om die reden komt er in Winsum een nieuw politiebureau. De bouw start in 2023 en de ambitie is dat het een jaar later klaar is.

Het nieuwe bureau in Winsum wordt een volwaardig politiebureau. Dit betekent dat het bureau open is voor bezoekers – ook zonder afspraak – en dat de agenten hun dienst daar beginnen. Ook komen er in dit nieuwe bureau een aantal cellen en kunnen er dus arrestaties worden afgehandeld. De huidige kleine politiepost in Winsum aan de Hoofdstraat sluit zodra dit nieuwe politiebureau opengaat, hetzelfde geldt voor het politiebureau in Uithuizen aan het Kerkplein.

Nieuwe standplaats
Het basisteam van Ommelanden-Noord krijgt hierdoor twee standplaatsen. Als gevolg van een gemeentelijke herindeling is het werkgebied van het team vergroot. Voor een goede dienstverlening in het gebied, komt er een tweede politiebureau. Het huidige volwaardige bureau in Delfzijl (gemeente Eemsdelta) blijft bestaan.

Planning
Het aankomende halfjaar staat in het teken van het voorbereiden van de bouw. Hieronder valt ook het ontwerpen van het nieuwe politiebureau en het gebied bouwrijp maken. Volgens de planning start de bouw van het pand in 2023 en wordt het bureau in 2024 in gebruik genomen.

Goed nieuws

Rahim Sahin, teamchef Ommelanden-Noord vertelt: “Ik ben blij met de komst van dit nieuwe politiebureau in Winsum. Het is voorzien van alle moderne gemakken en operationeel is dit een ideale locatie. Zo ligt het centraal in de gemeente Het Hogeland. En samen met het politiebureau in Delfzijl, zorgt dit voor een optimale verbinding tussen de twee geografische clusters van het basisteam Ommelanden-Noord. Zo gaan we voor goede dienstverlening en daar krijg ik energie van.”

Politie Noord-Nederland en de gemeente Het Hogeland werken nauw samen bij het realiseren van het nieuwe bureau. Burgemeester Henk-Jan Bolding is ook zeer content met de komst en de locatie van het nieuwe politiebureau: “Politiewerk gebeurt vooral op straat, in contact met onze inwoners. Daar is een goede thuisbasis voor medewerkers van de politie voor nodig. Het nieuwe bureau voorziet daarin.

De gemeente werkt graag mee door de benodigde grond beschikbaar te stellen. Ook voeren wij de noodzakelijke planologische procedures zo snel mogelijk door. Prachtig dat de basiseenheid Ommelanden-Noord op zo’n centrale plek binnen de gemeente nu zijn thuisbasis krijgt!”