GRONINGEN - Als WMO consulent ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen en adviseren van mensen die hulp nodig hebben op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Je taak is om de zelfredzaamheid en participatie van individuen te bevorderen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren in de samenleving.

Het belang van een WMO consulent

Wil jij nu solliciteren op een WMO consulent vacature, dan is het wel handig om te weten wat je dan precies moet doen en hoe belangrijk jouw rol is binnen de zorg. Een WMO consulent speelt een belangrijke rol in het welzijn van kwetsbare groepen, zoals ouderen, mensen met een beperking of chronische ziekte en mensen met psychische problemen. Door middel van gesprekken en het verrichten van sociaal maatschappelijk onderzoek, beoordeel je de behoeften en mogelijkheden van cliënten. Op basis van deze informatie stel je een passend ondersteuningsplan op, waarin je verschillende vormen van hulp en voorzieningen aanbeveelt.

Taken en verantwoordelijkheden van een WMO consulent

Wil jij graag werken in Groningen als WMO consulent en wil je weten welke taken en verantwoordelijkheden je allemaal krijgt? Wij vertellen het je! Daarom hebben we de belangrijkste voor je op een rijtje gezet. Dus mocht jij graag willen werken als WMO consulent, lees dan eerst even rustig onderstaande door. Dan heb je in grote lijnen een idee wat er van je verwacht wordt en kun je voor jezelf bepalen of het een baan is die bij je past ja of nee.

Beoordelen van aanvragen


Je beoordeelt de aanvragen van cliënten voor maatschappelijke ondersteuning. Hierbij kijk je naar de persoonlijke situatie, de behoeften en de mogelijkheden van de betreffende persoon. Je verzamelt relevante gegevens en voert gesprekken om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie.

Onderzoeken en adviseren

Op basis van de verzamelde informatie, voer je een sociaal-maatschappelijk onderzoek uit. Je analyseert de gegevens en beoordeelt welke vormen van ondersteuning noodzakelijk zijn. Je adviseert de cliënt over de mogelijkheden en verwijst indien nodig door naar andere hulpverleners of instanties.

Opstellen van ondersteuningsplannen

Je stelt ondersteuningsplannen op voor cliënten, waarin je beschrijft welke hulp en voorzieningen zij nodig hebben. Je stemt deze plannen af met de betrokken partijen, zoals zorgaanbieders, gemeentelijke instanties en eventuele mantelzorgers.

Begeleiden en evalueren

Als WMO consulent ben je ook verantwoordelijk voor de begeleiding van cliënten tijdens het proces van maatschappelijke ondersteuning. Je volgt de voortgang en evalueert regelmatig of de ingezette ondersteuning nog passend is. Indien nodig pas je het ondersteuningsplan aan.

Competenties en vaardigheden

Om succesvol te zijn als WMO consulent dien je te beschikken over verschillende competenties en vaardigheden. Communicatieve vaardigheden zijn essentieel, aangezien je veel gesprekken voert met cliënten, collega's en andere betrokkenen. Daarnaast is het belangrijk om goed te kunnen analyseren en oordeelsvorming te kunnen toepassen bij het beoordelen van hulpvragen. Je moet ook in staat zijn om zelfstandig te werken, flexibel te zijn en goed om te kunnen gaan met vertrouwelijke informatie. Een goede kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), is ook noodzakelijk.