GRONINGEN - Burgemeester Koen Schuiling reikte dinsdag 26 april 2022 negentien Koninklijke onderscheidingen uit ter gelegenheid van de jaarlijkse Lintjesregen.


De uitreiking was in De BuitenSociëteit aan de Meerweg 227 in Haren.

Tien Groningers ontvingen de onderscheiding die hoort bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zes personen werden Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Eén persoon is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en twee personen tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Van de 19 decorandi zijn 6 vrouw en 13 man. De jongste decorandus is 42 jaar en de oudste is 80 jaar oud. Dertien decorandi wonen in Groningen, 1 in Haren en 2 in Ten Boer. Drie decorandi wonen elders, maar krijgen hun onderscheiding voor hun inzet aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen.


Mevrouw F.H. (Ria) Bijl-Haverdings (69 jaar) (Groningen)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van 1995 tot 2013 was mevrouw Bijl vanuit de Nieuwe Kerkgemeente medeorganisator van reizen naar Bijbelse landen. Vanaf de eerste kennismakingsavond was zij de spin in het web die voor alles zorgde. Daarnaast heeft mevrouw ruim 13 jaar gemeenteleden die niet in staat waren om naar de kerkvieringen te komen vervoerd.
Ook is mevrouw Bijl sinds 2000 een betrokken vrijwilliger bij de Open Hof (waarvan vier jaar als bestuurslid) en is zij pianiste bij de zondagse vieringen. Ook maakt mevrouw vanaf 2010 zo’n 800 kaarsen die met Kerst uitgedeeld worden aan de cliënten van de Voedselbank Groningen en nog zo’n 100 kaarsen voor de vrijwilligers van de Open Hof.

Mevrouw S.A. (Sietske) Boekema (67 jaar) (Groningen)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

In 2001 is mevrouw Boekema gestart met de begeleiding van de lotgenotengroep ‘Rouw’ van Humanitas. Ook gaf ze diverse workshops voor mantelzorgers en vrijwilligers van hospice Gasthuis Groningen. Ruim 10 jaar geleden was ze betrokken bij de totstandkoming van een soort tussenhuis wat resulteerde in 2017 tot logeerhuis De Opstap.
Ook is mevrouw vanaf de start betrokken bij een nieuw en landelijk uniek project ‘Maatjes voor leven’, een samenwerking tussen Humanitas, Raad van Kerken en 113 Zelfmoordpreventie. Tot slot is mevrouw Boekema actief binnen het Groningse netwerk ‘eensamen050’ waarin partijen samen optrekken in de aanpak van eenzaamheid.

De heer B.H. (Berend) de Boer (55 jaar) (Groningen)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al ruim 40 jaar zet de heer De Boer zich in voor de Oranjevereniging. Eerst voor de afdeling Groningen maar de laatste 20 jaar voor Haren. Naast de functie van secretaris organiseert hij het jaarlijkse Oranjeconcert, maar ook onderhoud hij de contacten met de andere Oranjeverenigingen. Ook binnen de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen heeft hij verschillende functies bekleed en is hij sinds 2020 ambassadeur.
Al bijna 20 jaren levert de heer De Boer daarnaast zijn bijdrage aan de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken als bestuurslid en vervult hij een belangrijke rol voor het Groninger Concours Hippique, dat in de nationale hippische wereld een goede naam heeft.

De heer prof.dr. J.H. (Harry) Garretsen (59 jaar) (Groningen)
Officier in de Orde van Oranje Nassau

Het onderzoeksterrein van de heer Garretsen is van oudsher de internationale monetaire en handelseconomie en de link tussen economie en geografie. Sinds enkele jaren bevindt zijn onderzoek zich met name op het terrein van de effectiviteit van leiderschap. Hij wordt in binnen- en buitenland regelmatig als expert of opdrachtonderzoeker gevraagd, zo was hij actief voor het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Financiën, de Bundesbank, de EU en de Wereldbank.
Bij de RUG bekleedt hij de leerstoel International Economics & Business om onderzoek te verrichten op het gebied van de internationale economie en geografie en meer recent op het raakvlak tussen leiderschap, economie & management. Sinds 2015 is hij aan dezelfde faculteit directeur van het expertisecentrum In the LEAD. In 2018 verscheen het boek “Goede leiders zweven niet’, dat hij schreef met collega en mededirecteur van In the LEAD Janka Stoker. Dit boek is inmiddels toe aan een vijfde druk en heeft tot lovende recensies geleid. Naast deze academische carrière, heeft de heer Garretsen een nevenaanstelling als fellow aan de Universiteit van Cambridge en als research fellow bij het CESifo Institute in München en heeft hij ook functies vervuld bij de SER en het CPB. Op dit moment is hij lid van de Bankraad, het adviesorgaan van de directie van De Nederlandsche Bank en maakt hij deel uit van het domeinbestuur Sociale en Gedrags-wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

De heer H.W. (Henk) Van Hierden (69 jaar) (Groningen)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Al geruime tijd zet de heer Van Wierden zich met grote betrokkenheid in als vicevoorzitter in voor de Cliëntenraad (CR) van het Martini Ziekenhuis Groningen.
Hij zet zich belangeloos in voor de patiënten van het Martini Ziekenhuis met als speciaal aandachtgebied de patiënten participatie. Vanuit dit aandachtsgebied heeft hij zitting in verschillende werkgroepen. Mede door zijn inbreng is deze raad met vrijwilligers uitgegroeid tot een ‘professionele’ cliëntenraad, die door de Raad van Bestuur, maar ook door de andere lagen in het ziekenhuis, als relevante gesprekspartner gezien wordt en actief opgezocht worden om tijdig advies/de mening van de patiënten mee te kunnen nemen in de beleidsontwikkeling. Daarnaast zet de heer Van Hierden zich ook in als voorzitter van de Harteraad (regio Noord), heeft hij zich ingezet voor Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, de PvdA in de jaren 80 en is hij nog steeds actief als vrijwilliger voor Zorgbelang Groningen als ervaringsdeskundige en contactpersoon voor alle zaken aangaande patiënten participatie.

De heer S.F. (Sybrand) Jissink (42 jaar) (Groningen)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

In 2003 heeft de heer Jissink de grootste zaalvoetbalvereniging voor studenten bij de KNVB opgericht. Zowel in de districtscommissie als in de landelijke commissie zaalvoetbal heeft hij de KNVB ondersteund bij de verdere ontwikkeling van het zaalvoetbal.
Ook is hij actief in het bestuur van de ACLO. Als vicevoorzitter heeft hij veel energie en tijd gestoken in het maken van plannen om de sportwereld en met name de zaalvoetbalwereld te verbeteren. De heer Jissink wordt geroemd om zijn enorme inzet bij de organisatie van evenementen en om zijn rol in de communicatie. Dankzij hem is een nieuwe PR-commissie gestart en is in Groningen het Groot Nederlands Studentenkampioenschap (GNSK) georganiseerd. Hij heeft nog steeds zitting in de Raad van Advies van de ACLO.
Daarnaast heeft hij zaalvoetbalclub G.S.V.F.V. Drs. Vijfje opgericht. Met name in de eerste jaren na de oprichting heeft hij ervoor gezorgd dat de club een structurele plek heeft gekregen binnen de studentensportwereld. In haar 18-jarige historie heeft de vereniging regelmatig de krantenkoppen gehaald met (vaak door de heer Jissink bedachte) acties. Voorbeelden daarvan zijn de brief aan de KNVB met verzoek tot directe promotie naar de eredivisie en de almanakuitreiking door Youp van ’t Hek.
In 2010 was de heer Jissink medeoprichter en bedenker van de Stichting Alumni Sportclub Exstudiantes. Exstudiantes heeft momenteel verenigingen in Groningen, Utrecht, Zwolle en Amsterdam.

De heer J. (Jurrien) Jongman (69 jaar) (Groningen)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Jongman is voor veel mensen een redder in nood. Vanuit Humanitas en Vluchtelingenwerk, maar ook op eigen initiatief heeft hij vluchtelingen begeleidt bij hun komst naar Groningen. Niet alleen met gastvrijheid, maar ook met emotionele ondersteuning en hulp bij de contacten met officiële instanties. Daarnaast vervult hij vanuit de Gereformeerde Kerk Groningen-Zuid verschillende functies gericht op jongeren. De heer Jongman heeft diverse reizen georganiseerd naar binnen- en buitenland, maar is ook kok en fotograaf.

De heer H. (Henk) Jonkman (69 jaar) (Groningen)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al ruim 50 jaar is de heer Jonkman technicus en hulpkoster van de Gereformeerde Kerk Groningen-Zuid. Als 16 jarige jongeman begon hij met het opnemen van de kerkdiensten op een bandrecorder om vervolgens met de bandrecorder langs te gaan bij de zieken die niet naar de kerk konden komen. Later werd dat een rondgang met cassettebandjes. Niet alleen het beluisteren van de kerkdienst maar ook de hartelijke sociale contacten zijn van groot belang voor hen die niet de kerk kunnen bezoeken. Inmiddels heeft de techniek een ware vlucht genomen, maar nog steeds zorgt de heer Jonkman dat gemeenteleden thuis de dienst kunnen volgen. Maar ook heeft hij een grote rol vervult bij de verbouwing van het audio- en visuele centrum van de Refajahkerk. Nu steekt hij zijn tijd in het trainen van andere vrijwilligers om de apparatuur te bedienen.
Voor LPB Media is de heer Jonkman plaatselijk correspondent. Veertig jaar geleden betekende dat het rondbrengen van bandopnames aan hen die de kerk niet konden bezoeken, maar nu is het veel meer een ambassadeursrol. Hij ziet en hoort welke behoeften er zijn binnen de gemeente en behartigd hun belangen en zorgt voor onderlinge betrokkenheid en het omzien naar elkaar. Ook is hij beheerder van de regiewagen en legt hij jaarlijks vele kilometers af.

Mevrouw prof. dr. P. (Pauline) Kleingeld (59 jaar) (RUG) (Leiden)
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Mevrouw Kleingeld is hoogleraar ethiek bij de faculteit Wijsbegeerte en geldt als een internationaal vooraanstaande deskundige op het gebied van de Kantiaanse ethiek en politieke filosofie. Haar grensverleggende werk is in 2020 gehonoreerd met de Spinozapremie, de hoogst wetenschappelijke onderscheiding in Nederland.
Zij publiceerde over thema’s als de vrijheid van de wil, de rol van emoties, en het kosmopolitisme in heden en verleden. Zij weet een brug te slaan tussen ontwikkelingen in de gedragswetenschappen en de ethiek. Ook haar colleges krijgen hoge waarderingscijfers en studenten roemen haar heldere uitleg van moeilijke teksten. Naast haar onderzoek en onderwijs is mevrouw Kleingeld actief in de academische gemeenschap in zowel binnen- als buitenland.

De heer dr. E.L. (Lies) Korevaar (65 jaar) (Hanze) (Alkmaar)
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Korevaar is in 1999 gestart bij her ROC Zadkine te Rotterdam met het eerste Begeleid Leren Programma voor mensen met psychiatrische beperkingen in Nederland. Het programma is gebaseerd op het kiezen-verkrijgen-behouden model dat
ontwikkeld is door het Center for Psychiatric Rehabilitation van Boston University. De doelstelling van het programma is mensen met psychische beperkingen ondersteunen bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding van hun keuze, zodat ze met succes en tevredenheid in de studentenrol kunnen functioneren.
In 2005 is de heer Korevaar gepromoveerd op dit thema aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Vanaf 2003 werkt hij als lector Rehabilitatie aan de Hanzehogeschool Groningen.
n het werk van de heer Korevaar speelt de student een centrale rol. Dat betekent dat de studenten actief betrokken zijn bij het onderzoek naar het studentenwelzijn in verschillende projecten, zoals MindSet-project en Compare-project. Studenten
voelen dat zij weer gezien en gehoord worden. Ook bepalen zij het eigen studietempo en eigen koers, ongeacht achtergrond of problematiek.

De heer R.C. (Roelof) Kroon (53 jaar) (Ten Boer)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In 2006 had de oudste dochter van de heer Kroon de leeftijd om schaken te gaan leren. Het leek hem een goed idee om dan maar gelijk een jeugdschaakclub op te richten, naast de inmiddels opgeheven schaakclub voor volwassenen in Ten Boer.
De club bestaat uit kinderen tussen 8 en 18 jaar uit Ten Boer en omgeving. Onder de bezielende leiding van de heer Kroon groeit en bloeit de vereniging. De heer Kroon weet met zijn aanstekelijke enthousiasme heel veel kinderen te interesseren voor het schaken. Hij reist stad en land af met de jeugd van SC Ten Boer en Jeugd Schaak Noord en is betrokken bij het Basisscholenkampioenschap. Van dit alles doet hij verslag op zijn eigen Roelofs Schaakblog. Ook organiseert hij al jaren het Grand Prix toernooi met een ongekend aantal deelnemers en reclame voor het jeugd-schaken in het Noorden. Ook geeft de heer Kroon elke vrijdagochtend schaaklessen op CBS De Fontein.
Naast zijn enorme inzet voor het jeugd-schaken in het Noorden is de heer ook nog lid van de lectorengroep van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen en secretaris van het dagelijks bestuur van Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Ten Boer.

Mevrouw T. (Sjikke) Mulder (71 jaar) (Groningen)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Mulder was 33 jaar werkzaam in het sociale domein, waarvan de laatste jaren als directeur-bestuurder van Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) Groningen. Naast haar bezoldigde activiteiten is zij al jarenlang actief in verschillende besturen, schrijft ze boeken over het thema ‘stoppen met werken’ en kortgeleden over het
75-jarig bestaan van Humanitas (vanaf 2016 is ze bestuurslid). Daarnaast is mevrouw al bijna 20 jaar voorzitter van Multifunctioneel Centrum de Wijert/Helpman en samen met Heleen Untied heeft ze Stichting de Vrouwensoos opgericht, met als doel om het stoppen met werken met andere vrouwen te gaan delen. Ook stond mevrouw Mulder samen met 4 vrouwen aan de wieg van het vrouwencollectief JAMES; een ideeëntank met als doel de participatie van vrouwen te vergroten. JAMES (samenvoeging van de eerste letters van de namen van de 5 dames) heeft een belangrijke voortrekkersrol gehad in het aanvragen van subsidies om de positie van vrouwen in het Noorden te verbeteren. JAMES heeft in 2007 de Joke Smit prijs heeft ontvangen.
Tot slot een bijzonder project: Mevrouw Mulder heeft samen met directeur Alice Thijs van Vrouwencentrum Jasmijn, een aantal collega’s uit het werkveld en de Vrouwenbeweging in Suriname een project opgezet om het ondernemerschap van vrouwen te stimuleren en ondersteunen. Na 2 werkbezoeken heeft mevrouw op persoonlijke titel daarna contact gehouden met een aantal mensen en waar mogelijk geholpen met het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

Mevrouw G. (Gepke) Nicolai-Bouma (78 jaar) (Groningen)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Nicolai is al ruim 25 jaar vrijwilligster bij De Zonnebloem en is daarbij van grote waarde voor de afdeling en deelnemers in Lewenborg. Het organiseren van activiteiten voor mensen met een fysieke beperking is een uitdaging en mevrouw slaagt erin om veel verschillende activiteiten te organiseren waar iedereen die dat wil aan kan deelnemen. Ook in coronatijd onderhield ze op creatieve wijze veel contact door belcontacten, kaarten en leuke presentjes. Ook is mevrouw Nicolai vrijwilligster in
verpleeghuis Innersdijk. Wekelijks is zij aanwezig voor leuke activiteiten met de bewoners. Tot slot heeft zij zich de afgelopen tientallen haren heel actief ingezet als lid van de Kommissie Onderling Kontakt van de Jeruzalemkerk. Ze bezoekt gemeenteleden in gevallen van rouw, trouw, ziekte, verjaardagen en andere gelegenheden.

De heer H. (Henk) Oostinga (74 jaar) (Groningen)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (Bevordering)

In 2005 is de heer Oostinga benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving de onderscheiding voor zijn inzet voor CNV Publieke Zaak, de Ondernemingsraad van de KPN en voor zijn inzet voor KWF en het kerkenwerk.
In de ruim vijftien jaar sindsdien is hij zich in blijven zetten voor de Protestantse Wijkgemeente de Bron in Beijum. Hij is Preses PKN classis Groningen e.o., preses van de Algemene classicale Vergadering Groningen Drenthe en tot 2018 Lid van het landelijk besturenoverleg PKN Nederland. Daarmee heeft hij ook veel voor het landelijke kerkenwerk van de Protestantse Kerk betekend. Door de Raad van Kerken Nederland is de heer Oostinga gevraagd om namens de kerken van Nederland zitting te nemen in de Coalitie Erbij tegen Eenzaamheid (beter bekend als de Week tegen Eenzaamheid).
Vanaf 2011 is de heer Oostinga achtereenvolgens landelijk voorzitter van de senioren van CNV Publieke Zaak en vanaf 2019 plaatsvervangend voorzitter van de Intersectorale Groep Senioren CNV Collectief. Hij heeft naast de vele activiteiten voor het CNV in de regio jarenlang een belangrijke rol gespeeld bij het leiden van de landelijke seniorengroep van CNV Overheid en Publieke Diensten en CNV Zorg en Welzijn. Als voorzitter had hij een belangrijke inbreng in het vertegenwoordigen van het seniorenbelang en het organiseren van tal van activiteiten door het hele land. Hij is een van de drijvende krachten achter het samenvoegen van senioren Publieke Zaak en Onderwijs , tot de groep senioren CNV Connectief.

De heer W.B. (Wim) van Rink (80 jaar) (Groningen)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De rode draad door de vrijwillige activiteiten van de heer Van Rink is het bouwen en beheren van websites. Hij heeft de website voor beeldend kunstenaar Ans van Genderen en Jolanda Meesters gebouwd en deze beheerd hij nog steeds. Ook doet hij dit voor rijwielhersteller Dynamo Groningen, Stichting Opvang Oude Managepaarden en -pony’s in Friesland, voor Vrienden van de Stad Groningen en voor Stichting Culturele Raad Eelde.
Voor de Skivereniging Groningen en nu Wintersportvereniging Noord Nederland heeft hij de website gebouwd en verricht hij het onderhoud, maar ook het beheer van de ledenadministratie valt onder zijn werkzaamheden en hij staat altijd klaar als er iets geregeld moet worden.
Al bijna 20 jaar is de heer Van Rink ook actief voor Stichting Accolade. Hij begon als gastheer in het theehuis, maar als snel bleken zijn capaciteiten op meerder niveaus inzetbaar waar dankbaar gebruik van werd gemaakt. Ook voor het theehuis heeft de heer Van Rink een website gebouwd, voert hij technische klussen uit en werd hij lid van het Coördinerend team, die alle voorkomende werkzaamheden binnen het theehuis voor haar rekening neemt en is hij tot slot ook penningmeester.
“Vrijwilligers als de heer Van Rink zijn onmisbaar in onze samenleving”.

De heer prof. dr. J.B.T.M. (Jos) Roerdink (67 jaar) (RUG) (Zeist)
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

De heer Roerdink is een toonaangevend onderzoeker op het gebied van datavisualisatie. Een zeer belangrijke wetenschappelijke bijdrage is het door hem zelf uitgevonden algoritme de “watershed transform”. Watershed is een fundamenteel principe om digitale beelden weer te geven en te modificeren. Watershed wordt bijvoorbeeld gebruikt in de medische beeldbewerking om afwijkingen zoals tumoren te identificeren, maar ook bij beveligingscamera’s om kentekens of gezichten te herkennen. Ook is hij één van de pioniers in visualisatie voor de neurowetenschappen. Hij is er samen met zijn onderzoeksgroep in geslaagd een visualisatie op te zetten waarin alle grafieken uit verschillende medische onderzoeken samenkomen. Deze wijze van geïntegreerde visualisatie is later verder uitgebreid door verschillende groepen.
De heer Roerdink heeft zich vanaf het begin van zijn loopbaan onderscheiden van zijn collega’s door zijn grote inzet om zowel het vak informatica als de onderzoeksgroep bij de Rijksuniversiteit Groningen te ontwikkelen. Door zijn inzet is het aantal
studenten voor informatica enorm gegroeid.
Ook heeft hij heeft een nieuwe onderzoeksgroep (Scientific Visualization and Computer Graphics) opgezet. Hij zorgde ervoor dat een klein departement uitgroeide tot een sterk, internationaal gewaardeerd onderzoeksinstituut van topniveau.
Daarnaast leidde hij een fusie tussen 2 onderzoeksinstituten Alilce en het Johann Bernoulli instituut. Door zijn diplomatieke kwaliteiten wist hij partijen binnen de drie departementen op één lijn te krijgen en daarmee een gemeenschappelijke identiteit te creëren. Na de oprichting in 2018 is hij benoemd tot directeur van het instituut.
Meer toekenningen/benoemingen/commissies
- Best Paper Award (2009) toegekend bij de IEEE Visualization. Daarmee werd hij gezien als de beste wetenschapper in zijn vakgebied, wereldwijd.
- In 2015 bevorderd tot hoogleraar 1, de hoogste wetenschappelijke rang aan de universiteit die slechts voor een select gezelschap is weggelegd.
- Hij was regelmatig sessievoorzitter tijdens de EuroVis en IEEE VisWeek, de belangrijkste internationale conferenties in het vakgebied.
- Na zijn recente emeritaat is hij actief gebleven, zo begeleidt hij op dit moment nog 3 promovendi.

Mevrouw C.M. (Tiny) Spanjer (75 jaar) (Groningen)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Spanjer zet zich al vele jaren in voor de Doopsgezinde Gemeente Groningen als secretaresse van de Kerkenraad en als secretaris van Stichting Doopsgezind Gasthuis. Na haar zittingsperiode als secretaresse van de Kerkenraad heeft zij deze werkzaamheden met onverminderde kracht voortgezet op een wijze die diep respect verdient. Haar taken breidden alleen nog maar uit, waarmee zij een steeds onmisbaardere schakel binnen de Doopsgezinde gemeente Groningen is geworden.
En hetzelfde geldt voor haar inzet voor het Doopsgezind Gasthuis. Het wel en wee van de bewoners staat bij haar hoog in het vaandel. Zij is een waardevolle kracht voor het Gasthuis gedurende een groot aantal jaren.

De heer J. (Jaap) Venhuizen (78 jaar) (Ten Boer)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Venhuizen is zo’n vrijwilliger die af en toe te weinig waardering krijgt voor zijn enorme inzet. Hij is vrijwilliger (geweest) bij diverse verengingen en activiteiten in Ten Boer en soms ook daar buiten.
Hij heeft diverse functies bekleed bij Voetbalvereniging Omlandia vanaf de jaren ’80: wedstrijdsecretaris, elftalleider van junioren en senioren teams, kaartverkoper en scheidsrechter. In 2013 stopte hij als scheidsrechter toen hij 70 jaar oud was. Ook heeft hij nog vele jaren het clubblad bezorgd bij leden, donateurs en adverteerders.
Ook is de heer Venhuizen actief als vrijwilliger bij Vereniging voor Dorpsbelangen Ten Boer. Hij zet zich in als verkeersregelaar bij evenementen als Dodenherdenking, Avondvierdaagse, Koningsdag en de Intocht van Sinterklaas. Maar ook voor Stichting Sportweek Ten Boer zet hij zich in als verkeersregelaar, vooral tijdens de triatlon en mini-marathon.
Voor CBS De Fontein hij als vrijwilliger mee tijdens het jaarlijkse schoolkamp en namens Veilig Verkeer Nederland hielp hij mee bij het praktijkexamen voor groep 8.
Bij Kids2Be leert hij de kinderen in de moestuin hoe je deze moet bewerken en verzorgen. Hij is het gehele traject van bemesten tot oogsten aanwezig.
Vanaf 2009 is de heer Venhuizen drager bij uitvaartvereniging Ten Boer. Deze uitvaartvereniging is voortgekomen uit de zogenaamde “noaberplicht’.
Vanaf 2014 is de heer Venhuizen bezorger van het tijdschrift MANS, een informatief tijdschrift voor senioren in Ten Boer dat 4 keer per jaar uitkomt.