GRONINGEN - Het Stadhuis van Groningen staat in de steigers. Het rijksmonument uit 1810 krijgt momenteel een grote onderhoudsbeurt.


Die zorgt samen met verduurzaming, restauratie en een interne verbouw er voor dat het Stadhuis straks – begin 2022 - weer optimaal functioneert en toekomstbestendig is. Vanaf begin augustus is aannemer Rottinghuis druk aan het werk op tal van plekken in en om het Stadhuis.

Zolder
Op zolder zijn bouwvakkers bezig met demontage¬werk¬zaam¬heden om ruimte te maken voor een nieuwe staalconstructie. Die is nodig voor de nieuwe vloer en het dak van de daar te situeren raadzaal. Inmiddels zijn de wanden, plafonds en huidige installaties verwijderd. Men inspecteert tegelijkertijd de houten balken van de zoldervloer op eventuele houtrot en waar nodig zullen de balken versterkt worden. Ook het deels glazen plafond van de huidige raadzaal – in feite ook de vloer van de centrale binnenruimte op de eerste verdieping - is inmiddels weggehaald. Zo wordt daar ruimte gemaakt voor de nieuwe Burgerzaal die zich straks over drie verdiepingen uitstrekt in het midden van het gebouw. Ook in veel andere ruimtes zoals werkkamers en de oude raadzaal is men inmiddels druk aan het werk.

Buitenkant
Aan de buitenkant van het Stadhuis zijn aan de Grote Markt-zijde steigers geplaatst. Daaraan is een groot doek bevestigd met daarop een impressie van het Stadhuis zoals dat straks, danig opgefrist, na de schoonmaakbeurt er weer komt uit te zien. Eerst wordt nu de gevel gereinigd. Daarna gaat de schilder aan het werk met het vervangen van het huidige glas in de ramen en het opnieuw schilderen van de houten kozijnen. Zo gauw de voorzijde later dit najaar klaar is, verhuist de steiger naar de zuidzijde waar dan dezelfde werkzaamheden worden uitgevoerd. Volgend jaar komen de andere zijden vervolgens aan de beurt.

Schutting
Aan de schutting rondom het Stadhuis zijn ondertussen veel panelen opgehangen. Ze geven voorbijgangers informatie over de geschiedenis van het gebouw en de werkzaamheden van nu. Ook de aanstaande herinrichting van het plein voor de deur, de Grote Markt, krijgt de nodige aandacht.

Meer informatie over de aanpak van het Stadhuis is verder te vinden op de website van de Gemeente Groningen.