TEN POST - Het college van B&W heeft de voormalige camping de Banjer in Ten Post aangekocht. Sinds 15 januari 2021 was deze locatie aan het Damsterdiep-Zuidzijde nummer 3 in eigendom van stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen. De camping heeft hiervoor jarenlang te koop gestaan vanwege aardbevingsschade. Inmiddels is de camping ontmanteld en zijn de opstallen gesloopt.


De vrijgekomen grond gaat nu over naar de gemeente. De gemeente wil onderzoeken of de locatie kan worden ingezet ten behoeve van wonen. Onze woonvisie gaat in op de woonopgave van onze gemeente, die niet alleen bestaat uit stadswijken maar ook uit dorpen en kleine gemeenschappen met een eigen dynamiek en een eigen woonbehoefte, zoals bijzondere woonvormen.

Informatiebijeenkomst

Samen met de omgeving willen wij gaan verkennen of de locatie kan worden ingezet voor tijdelijke bewoning en hoe dit er dan uit zou kunnen zien. Hiervoor wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd en de bewoners uit de omgeving worden hiervoor uitgenodigd.

Tijdelijke invulling

De gemeente zoekt al geruime tijd naar locaties waar mensen op een andere manier kunnen samen wonen. De voormalige camping de Banjer is een locatie die hiervoor geschikt zou kunnen zijn. Het college wil eerst een tijdelijke invulling aan de plek geven en hierover het gesprek aan gaan met de omgeving.