GRONINGEN - Afgelopen week werd dorpshuis ‘De Leeuw’ in Garmerwolde heropend door mevrouw Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Roeland van der Schaaf, wethouder.

Na 6 jaar voorbereiden en anderhalf jaar bouwen en klussen, beschikt Garmerwolde nu over een versterkt, verduurzaamd en vernieuwd dorpshuis. Het voorhuis is versterkt en gerenoveerd. De grote zaal erachter is gesloopt en opnieuw opgebouwd.

Bijdragen

Met de verbouwing was een bedrag gemoeid van ca € 1,5 miljoen. Bijdragen van de provincie Groningen, de voormalige gemeente Ten Boer, de NAM en het project ‘Elk Dorp Een Duurzaam Dak’ zorgden ervoor dat de plannen konden worden uitgevoerd.

Jaren mee vooruit

Henk Vliem, de bouwcoördinator, is in zijn nopjes met het resultaat. ‘Het dorpshuis is een modern, functioneel gebouw geworden dat voor de meest uiteenlopende bijeenkomsten kan worden gebruikt. Hier kan Garmerwolde jaren mee vooruit’. Naast Buurtzorg maken tal van lokale verenigingen gebruik van het dorpshuis.

Verhuur

Het dorpshuisbestuur hoopt nog geld te vinden om ook de ruimten op de verdieping af te werken, zodat deze verhuurd kunnen worden als bijvoorbeeld kantoorruimte.

Bestuur

Het dorpshuis heeft een groot draagvlak binnen het dorp. Jaarlijks wordt er een ‘klusdag’ georganiseerd waaraan door meer dan 20 mensen wordt meegedaan. Er wordt nog wel gezocht naar mensen die het bestuur willen komen versterken. Gegadigden kunnen met Henk Vliem contact opnemen.