WOLTERSUM - Huiseigenaren in Woltersum kunnen subsidie aanvragen voor het aanpakken van funderingsproblemen van hun huis.

De subsidie bestaat uit twee delen. Het eerste deel is bestemd voor een onderzoek van de fundering, het tweede deel voor herstel of vernieuwing als dat nodig blijkt. Een belangrijke voorwaarde is dat de woning een versterkingsadvies van NCG heeft. De subsidie kan worden aangevraagd via de website van SNN.

Brochure
Alle inwoners van Woltersum die dit aangaat, krijgen een brochure met informatie over de subsidieregeling. Gebiedsregisseur Karin Tersmette en projectsecretaris Stijn Stolwijk brachten de post vandaag persoonlijk langs.

Inlooppunt
De brochure en bijlagen geven informatie over de subsidie en wie ervoor in aanmerking komen. Inwoners van Woltersum die meer willen weten over de funderingssubsidie of versterken in het algemeen, kunnen terecht bij het Inlooppunt in Dorpshuis De Bongerd. Het Inlooppunt is geopend op dinsdag van 13.00 – 15.00 uur en donderdag van 10.00 – 12.00 uur en is een initiatief van gemeente Groningen, NCG en IMG.

Integrale aanpak
Funderingsproblemen kunnen het duurzaam herstellen van een woning in de weg staan. Het herstellen en waar nodig vernieuwen van de fundering hoort dan ook bij de integrale aanpak van woningversterking en het oplossen van aardbevingsschade in Woltersum. Voor de kosten hiervan kunnen bewoners niet terecht bij NCG en het IMG. Met de funderinssubsidie biedt de gemeente Groningen de inwoners van Woltersum een oplossing voor deze situatie. De subsidieregeling is vastgesteld op basis van een pilot die deze zomer bij een aantal huizen in Woltersum is uitgevoerd.

Meer informatie vindt u op de website Versterken en Vernieuwen.