GRONINGEN - In overleg met wijkraad De Held worden er vanaf donderdag 3 december op vier locaties in de wijk bomen geplant. Door de groenstroken in te zaaien met een bloemenmix wordt bovendien de biodiversiteit verbeterd.


"Dit is een heel mooi initiatief. Vooral omdat de plekken waar de bomen komen te staan door de bewoners zelf zijn aangedragen", zegt wethouder Glimina Chakor.

Knotwilgen, esdoorn, peren- en notenbomen
Het gaat onder meer om knotwilgen, esdoorn, peren- en notenbomen. De bomen worden geplant bij de speelplek aan de James Baldwinstraat, op de kruising van de Siersteenlaan en de Johan van Zwedenlaan, de Lageweg en de gelijknamige straat De Held.

Siersteenlaan
Vanwege geplande werkzaamheden aan een persleiding worden de bomen aan de Siersteenlaan volgend najaar geplant.

Hunzestrook
De komende tijd worden er zo’n 1247 bomen geplant. Het gaat niet alleen om herplant zoals aan de Hunzestrook, maar bijvoorbeeld ook om 85 extra bomen langs de Winschoterweg.