GRONINGEN - De gemeente Groningen heeft een plan van aanpak opgesteld om laaggeletterdheid tegen te gaan. Laaggeletterdheid is van grote invloed op het leven van sommige inwoners in onze gemeente. Ze vinden minder snel een baan en ondervinden meer problemen met geldzaken. Laaggeletterdheid wordt daarnaast lang niet altijd herkend. Het college wil dit tegengaan en deze mensen een zetje in de rug geven.


Taal, rekenen en digitale vaardigheden

In Groningen is 9% van de inwoners tussen de 18 en 65 jaar laaggeletterd. Dat is minder dan het landelijk gemiddelde van 12%, maar het gaat toch nog om 15.000 inwoners. Met het plan wil de gemeente taal, rekenen en digitale vaardigheden onder deze groep verbeteren en hen op weg helpen.

Maatregelen

De huidige aanpak om de geletterdheid te verbeteren bestaat uit taalopleidingen bij het Noorderpoortcollege en het Alfa-college en de financiering van 8 taalhuizen in de gemeente Groningen. De gemeente wil deze aanpak uitbreiden door:

  • het opleidingsaanbod bij het Noorderpoortcollege en het Alfa-college uit te breiden;
  • extra in te zetten op taalcoördinatoren in taalhuizen;
  • extra taalvrijwilligers (ervaringsdeskundigen) te werven;
  • en lezen bij zowel kinderen als ouders te stimuleren.

Wethouder Carine Bloemhoff: ”Voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal is het moeilijk om mee te blijven doen in de samenleving. Door hen extra te helpen zorgen we er voor dat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Dat geeft hen weer extra perspectief voor de toekomst”.

Eigen rol gemeente Groningen

Met het plan van aanpak steekt de gemeente ook de hand in eigen boezem. Zo besteedt zij nog meer aandacht aan heldere communicatie richting inwoners. Daarnaast worden medewerkers getraind om laaggeletterdheid bij zowel inwoners als collega’s te herkennen en passende hulp te bieden.

Laaggeletterdheid onder jongeren

Opvallend is dat laaggeletterdheid in Groningen naar verhouding vaak voorkomt bij jongeren onder de 30 jaar. De gemeente gaat bekijken wie deze jongeren zijn en hoe zij hen de komende jaren kan bereiken.

Voor het plan van aanpak 2023-2024 is een bedrag van 180.000 euro per jaar beschikbaar gesteld. Het plan is opgesteld in samenwerking met ervaringsdeskundigen, onderwijsinstellingen, iederz en de GGD.