GRONINGEN - Met een nieuw groen dak op het gebouw van de gemeente Groningen aan het Gedempte Zuiderdiep wordt een bijdrage geleverd aan het klimaatbestendig maken van de binnenstad. Het groene dak zorgt ervoor dat regenwater niet direct in het riool terechtkomt, het isoleert beter en is goed voor de biodiversiteit. Het pand staat in het hart van de bestrate binnenstad op een plek waar al jaren sprake is van wateroverlast bij hevige regenval.


“Het groene dak aan het Zuiderdiep is een mooi voorbeeld van hoe je, ook in stedelijk gebied, kunt verduurzamen. Dit kunnen mensen zelf ook doen. Er is vanuit de gemeente subsidie beschikbaar voor particulieren of bedrijven die een groen dak willen aanleggen”, aldus wethouder Groen en Klimaatadaptatie Glimina Chakor. “Dit valt bovendien goed te combineren met het plaatsen van zonnepanelen, waardoor mensen minder vervuilende stroom gebruiken.” vult wethouder Energietransitie, Philip Broeksma aan.

Subsidie voor groene daken
Particulieren, bedrijven, instellingen, scholen en woningstichtingen kunnen de subsidie aanvragen. Het subsidiebedrag wordt berekend per m2 dakoppervlak. De aanleg van een groen dak heeft verschillende voordelen: het zorgt voor een betere afvoer van regenwater waardoor het riool minder belast wordt, het isoleert en zorgt voor verkoeling op hete dagen en het is goed voor de biodiversiteit. Groene daken hebben bovendien een langere levensduur. Ze gaan over het algemeen twee keer zo lang mee als een gewoon dak, omdat zonlicht het dak niet aantast.

In en om het huis
Met deze subsidie is dit jaar 7000 m2 groen dak aangelegd in de gemeente Groningen. Op www.groningenklimaatbestendig.nl is te lezen wat er allemaal mogelijk is in en om het huis. Naast het aanleggen van een groen dak valt daarbij te denken aan een regenton voor het hergebruik van regenwater of een geveltuintje voor de deur om de biodiversiteit te bevorderen.