GRONINGEN - B&W hebben het definitief ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte Dudok aan het Diep vastgesteld. Het gebied langs de noordoostelijke Diepenring wordt omgevormd tot een publieke plek met meer ruimte voor groen, ontmoeten, verblijfskwaliteit en meer kansen voor recreatie aan het water. De plek kan uitgroeien tot een nieuwe openbare publiekstrekker van formaat, een hotspot die het Ebbingekwartier en de oude binnenstad met elkaar verbindt. De totale herinrichtingskosten zijn nu bepaald op € 3,25 miljoen. Het niveau voor beheer en onderhoud van de nieuwe, groene verblijfsplek aan de Diepenring wordt na de herinrichting opgehoogd. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het raadsvoorstel.


Aannemer

Na vaststelling kan dan een aannemer worden geselecteerd. Als alle laatste procedures zijn doorlopen, dan kunnen de werkzaamheden in de loop van 2023 van start gaan. Tegelijkertijd is het ook de bedoeling om het Dudok-gebouw te restaureren en te verduurzamen. De kosten hiervan zijn begroot op € 860.000. Voor de exploitatie van het Dudok-gebouwtje loopt ondertussen een selectieproces. Gezocht wordt naar een exploitant die het monumentale gebouw een invulling geeft met een uitnodigende uitstraling naar de omgeving; horeca behoort tot de mogelijkheden. Eind december 2022 wordt de definitieve exploitant bekend gemaakt.

Ontwerp

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Dudok aan het Diep wordt de plek waar vergroenen en het terugwinnen van de openbare ruimte hand in hand gaan om de verblijfskwaliteit aan de Diepenring te vergroten en de verbinding met het water te maken.” Na een publieke ontwerpprijsvraag waaraan destijds zo’n 8.000 mensen hun stem hebben uitgebracht, werd het ontwerp van Marseille Buiten/Iris architecten uitgekozen. “Dit is nu dus tot een definitief ontwerp uitgewerkt”, aldus de wethouder.

Water en veel groen

Direct in het oog springt de royale houten vlonder in het water voor de rijks monumentale kademuur. Deze toevoeging maakt het mogelijk het water letterlijk aan te raken, een kwaliteit die tot nu toe maar weinig voorkomt langs de Groninger Diepenring. Deze steiger en de strook langs het water kenmerken zich door een sterk publiek karakter en zijn voor iedereen toegankelijk. Ook speelaanleidingen voor kinderen, een beeld van een benzinepomp en een watertappunt maken deel uit van het definitief ontwerp. En daarbij is er ruimte voor twee horecaterrassen. In het plan is veel ruimte voor groen. De bestaande bomen worden allemaal behouden, enkele daarvan krijgen een groeiplaats­verbetering. Twintig nieuwe parkbomen waaronder bijvoorbeeld krentenboom, Judasboom en Japanse notenboom worden toegevoegd. Hittestress in dit deel van de binnenstad wordt zodoende fors verlaagd. Dudok wordt een fijne plek om te verblijven.