GRONINGEN - De gemeente Groningen wil dat alle jonge kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen. De gemeente heeft daarom sinds schooljaar 2018 /2019 fors geïnvesteerd in betaalbare en toegankelijke peuteropvang van 16 uur per week, voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar in de gemeente Groningen.

De zogeheten VVE (voor- en vroegschoolse educatie) vindt plaats op gecertificeerde kinderopvanginstellingen. Peuters volgen daar 16 uur per week een ontwikkelingsgericht programma waardoor ze een betere aansluiting krijgen op het basisonderwijs.

In de afgelopen jaren hebben per jaar ongeveer 550 peuters een VVE indicatie gekregen. Ongeveer 97% van deze peuters gaat ook daadwerkelijk naar een gecertificeerde kinderopvanginstelling. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 90%. Op alle locaties wordt gewerkt met een programma waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het werkt. Uiteraard krijgen alle pedagogisch medewerkers een gedegen training in het VVE programma. Daarnaast wordt er goed samengewerkt met het basisonderwijs. Zo kan een kind soepel doorstromen naar de basisschool.

Wethouder Kinderopvang Carine Bloemhoff: ”Ieder kind heeft recht op een voorschools aanbod. Dit mag niet afhankelijk zijn van de thuissituatie en of beide ouders werken of niet. Het college is tevreden over de behaalde resultaten. We zien dat meer peuters gebruik maken van het voorschoolse aanbod. Bovendien zetten kinderopvang-instellingen en scholen zich in om het beste uit een kind te halen. Gezamenlijk zorgen we er voor dat ieder kind in de gemeente gelijke kansen krijgt”.

Toch zijn er nog altijd peuters die geen gebruik maken van voorschoolse educatie, terwijl zij daarvoor wel een indicatie hebben gekregen. De gemeente blijft zich de komende jaren dan ook inzetten voor een hoger bereik van kinderen tussen de 2 en 4 jaar die gebaat zijn bij vve. Dat doen we door ouders te informeren bij het consultatiebureau (GGD), informatiebrieven en voorlichtingen van gemeente en kinderopvanginstellingen.

Ook zijn de kinderen met een vve-indicatie onevenwichtig verspreid over de verschillende vve-locaties. In sommige locaties zijn er veel meer dan 50% en op andere locaties juist maar een paar. De gemeente streeft naar een mix van kinderen op de locaties en wil hier de komende tijd in overleg met de kinderopvanginstellingen aan werken. Ook wil het college de komende jaren meer ruimte en eigen verantwoordelijkheid geven aan de kinderopvanginstellingen om gebruik te maken van bepaalde programma’s die juist op hun locaties goed werken

Oftewel: de gemeente is tevreden over de afgelopen periode maar zet de komende tijd er nog een extra tandje bij om meer kinderen te bereiken en de kwaliteit van de opvang nog verder te verhogen.