HOOGKERK - Het college van B&W wil een blaashal laten plaatsen in Hoogkerk en hiermee de capaciteit van de binnensport uitbreiden. Bij de vaststelling van de begroting 2021 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld om op korte termijn een blaashal te kunnen realiseren. Uit locatieonderzoek is Sportpark de Verbetering in Hoogkerk als beste optie naar voren gekomen voor het plaatsen van een blaashal.


Korfbalclubs

Volgens planning wordt deze blaashal dit najaar, eind oktober/begin november, opgeleverd. De hoofdgebruikers van de blaashal zijn de korfbalclubs. De blaashal wordt over het huidige korfbalveld geplaatst. Door het plaatsen van deze blaashal spelen we in de sporthallen capaciteit vrij gedurende het hele sportseizoen.

Blij

Wethouder sport Inge Jongman: "Er is contact geweest met de korfbalclubs die gebruik gaan maken van de blaashal. Dit zijn KV Hoogkerk, NIC, ROG en Club Brothers. Ze zijn blij met de komst van de blaashal. Momenteel wordt er gesproken over de inroostering voor het komende seizoen."

Ruimte

Omdat een blaashal in het najaar en winterseizoen wordt gebruikt, is ervoor gekozen om bij de locatiebepaling met name te kijken naar korfbal. Korfbal wordt in de winter gedurende een langere periode in sporthallen gespeeld.
Op de uren die niet ingeroosterd zijn voor korfbal, biedt de blaashal ruimte voor andere binnensporten. Jaarlijks wordt de hal voor de zomerperiode op- en afgebouwd.