GRONINGEN - Op zaterdag 9 juli 2022 heeft burgemeester Koen Schuiling een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Folkert van der Meulen bij zijn afscheid als directeur van de Stichting Noordelijke ProductiviteitsAlliantie (NPAL). De heer Van der Meulen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Schuiling: “De heer van der Meulen slaagde er in om bedrijven in te laten zien dat je alleen kunt verbeteren, als je daar gericht aan werkt, als je er blijvende aandacht voor hebt, en dat het dan ook echt loont om inspanningen en ervaringen te delen.”

Samenbrengen

De heer Van der Meulen is bij De Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) begonnen als medewerker die ondernemingen samenbrengt gericht op verbetering van de productiviteit. Hij ontwikkelde verschillende programmalijnen gericht op alle personeelslagen binnen een bedrijf, zoals bijvoorbeeld KIEK; Kijken In Elkaars Keuken. Op die wijze leren ondernemers van elkaars praktijk.

Verbinder

In april 2009 is de heer Van der Meulen begonnen met Stichting NPAL (Noordelijke ProductiviteitsAlliantie), omdat de omvangrijke werkzaamheden niet meer binnen de reguliere opdracht van de NOM paste. NPAL is een onafhankelijke non-profit organisatie die zich richt op versterking van de concurrentiekracht van de industrie in Noord-Nederland. Zonder hulp van subsidies, maar met een directeur met visie en een programmamanager die hielp bij de uitvoering. Dankzij de drive en overtuigingskracht van de heer Van der Meulen, zijn inmiddels alle belangrijke industriële bedrijven in Noord Nederland actief binnen NPAL, ondanks dat zij een eigen bijdrage betalen voor deelname aan alle activiteiten. Doordat hij als verbinder bij uitstek, inhoudelijk steeds goed op de hoogte is van alle ontwikkelingen en uitdagingen in de noordelijke industrie, blijven bedrijven na al die jaren nog steeds uitermate betrokken. De op dit moment gaande transitie naar de groene chemie wordt mede mogelijk gemaakt door zijn persoonlijke inzet.