GRONINGEN - Donderdag 17 november 2022 heeft burgemeester Koen Schuiling een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer mr. Harald van Donselaar tijdens de viering van het 230 jarig jubileum van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, departement Groningen-Haren. De heer Van Donselaar is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Vanaf 2005 is de heer Van Donselaar lid van het bestuur van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, departement Groningen-Haren. En vanaf 2007 is hij voorzitter.

Een bloeiende organisatie

Onder zijn leiding is de vereniging uitgebouwd tot een bloeiende organisatie met ongeveer 450 leden. De creatieve, stimulerende en vasthoudende inzet van de heer Van Donselaar heeft de vereniging doen bloeien en groeien. Ook is hij vanaf 2017 bezig met het vastleggen van de geschiedenis van het departement Groningen-Haren in boekvorm en bij de viering van dit jubileum zijn de eerste exemplaren uitgereikt.

Pelster Gasthuis

Vanaf 2003 is de heer Van Donselaar voorzitter van de voogdij van het Heiligen Geest Gasthuis (Pelster Gasthuis) in Groningen. Dankzij zijn grote betrokkenheid en affiniteit met de historie van het gasthuis geeft hij op enthousiasmerende en op zijn tijd humorvolle wijze leiding aan de voogdij. Zo is dit cultureel monumentaal historisch erfgoed als woonplek voor een diverse populatie goed bewaard gebleven.

Het oude Gerij

Ook is de heer Van Donselaar vanaf 2002 een toegewijd bestuurslid van de Compagnie tot Instandhouding van het Oude Gerij, waarbij hij zich met enthousiasme en kennis van zaken inzet voor de organisatie van activiteiten voor de leden van de vereniging, zoals de organisatie van de jaarlijkse koetsentochten en het voorbereiden van culturele excursies en lezingen.

Dienstverlening aan de medemens

Burgemeester Schuiling: “Het zijn drie mooie voorbeelden van hoe de heer Van Donselaar de gezindheid tot dienstverlening aan de medemens in de praktijk brengt. En hoe hij al zijn verantwoordelijkheden met grote betrokkenheid, doortastend en welwillend ter hand neemt. We mogen ons gelukkig prijzen met mensen zoals de heer Van Donselaar, die zich belangeloos inzetten voor onze samenleving.”