ENGELBERT - Het college van de gemeente Groningen heeft op 1 september haar goedkeuring verleend aan de onderbouwing van het ontwerp van OBS De Driebond in Engelbert. Omdat de bouw van de nieuwe school op deze locatie niet in overstemming is met het geldende bestemmingsplan, wordt gebruik gemaakt van de uitgebreide afwijkingsprocedure van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Dit betekent dat een ruimtelijke onderbouwing voor de locatiekeuze noodzakelijk is.


Geïnteresseerden kunnen de plannen op maandag 14 september vanaf 16.30 tot 19.30 uur komen bekijken op de MFC-locatie, Woldjerspoorweg 5A in Engelbert. In verband met corona dienen belangstellenden zich voor een gewenst tijdsblok aan te melden. Aanmelding kan via : https://gemeente.groningen.nl/aanmelden-informatiebijeenkomst-obs-de-driebond tot en met vrijdag 11 september. Op deze website liggen ook vanaf donderdag 10 september de plannen zes weken ter inzage met mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.

Nieuw onderkomen

Dorpsschool OBS De Driebond krijgt op het terrein van het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Engelbert een nieuw onderkomen. Ouders, inwoners van Engelbert en andere geïnteresseerden hebben in mei jl. gebruik gemaakt van de digitale inloop om kennis te kunnen maken met de nieuwe plannen. Een groot aantal geïnteresseerden maakte van deze gelegenheid gebruik en kwam ook nog met enkele ideeën en suggesties waaronder andere aansluitingen op het bestaande (schelpen-) fietspad en groen op de nieuwe parkeerplaats. De plannen die op maandag 14 september in een inloopbijeenkomst te zien zijn, hebben te maken met het ontwerp van de nieuwbouw en de ruimtelijke inpassing in de omgeving.

Voortgang

Voor de realisatie van de nieuwbouw heeft de gemeente Groningen een projectorganisatie opgericht die in nauwe samenwerking met het schoolbestuur en het bestuur van het MFC, de nieuwbouw verder vorm geeft. Onlangs is het ontwerp van de nieuwe school bekend gemaakt. De verwachting is dat de bouw van de school vanaf augustus 2021 kan beginnen.Voor algemene informatie zie ook: https://gemeente.groningen.nl/dedriebond-engelbert