GRONINGEN - De ondergrondse glascontainers in de gemeente Groningen krijgen een aanpassing, zodat mensen met een visuele beperking voortaan beter zelf hun glas gescheiden kunnen inleveren. Door nieuwe plaatjes met braille en reliëf op de glascontainers wordt het nu mogelijk om te voelen welke kleur glas in welke bak gegooid kan worden. De eerste glascontainers hebben deze plaatjes al gekregen, uiteindelijk zullen alle glascontainers worden aangepast.

Met de plaatsing van de plaatjes gaat één van de wensen van de Werkgroep Toegankelijk Groningen (WTG) in vervulling. Deze werkgroep is in het leven geroepen om de gemeente Groningen toegankelijk te maken voor mensen met een handicap of beperking. Uitgangspunt is dat iedere inwoner recht heeft om goed en zelfstandig mee te kunnen draaien in de maatschappij. De WTG vervult daarin een belangrijke rol, door als ‘ervaringsdeskundigen’ mee te denken over hoe bepaalde situaties in Groningen toegankelijker kunnen worden gemaakt.

Het aanbrengen van braille- en reliëfplaatjes op de glascontainers voor blinden en slechtzienden is één van de verbeteringen, maar niet het enige project om de toegankelijkheid te verbeteren. Zo zijn er bijvoorbeeld ook aangepaste papiercontainers met een lagere inworpopening voor mensen in een rolstoel en is de hulp voor mensen met een fysieke beperking bij de afvalbrengstations verbeterd.

Wethouder Glimina Chakor opende samen met de afgevaardigden van Toegankelijk Groningen de aangepaste container aan de Rademarkt. Chakor: “We vinden het belangrijk dat iedereen in de gemeente zich zelfstandig kan redden. Daarom moeten we ervoor zorgen dat we onze voorzieningen daar geschikt voor maken. Dit is weer een mooie stap in die richting.”

Naast een toegankelijke gemeente wil Groningen in 2030 ook een ‘zero waste’ gemeente zijn. Een mooie uitdaging die alleen kan slagen als iedereen de kans heeft daaraan bij te dragen. Goed gescheiden glas kan voor de volle 100% worden hergebruikt, maar dan moet je wel kunnen scheiden. De aanpassingen aan de containers dragen daaraan bij. De eerste brailleplaatjes zijn in het voorjaar geplaatst en de ervaringen zijn tot nu toe positief.

Kijk voor meer informatie over de Werkgroep Toegankelijk Groningen op: gemeente.groningen.nl/toegankelijkgroningen.