GRONINGEN - Het college stelt voor om per 1 november 2020 de re-integratieverordening en de verordening loonkostensubsidie te harmoniseren. Dit houdt in dat alle uitkeringsgerechtigden van de voormalige gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen dezelfde ondersteuning gaan ontvangen in de zoektocht naar werk. Op hoofdlijnen verandert er niet veel, maar 3 mooie wijzigingen verdienen de aandacht.


Participatiebaan nu ook in Haren

Inwoners uit de voormalige gemeente Haren komen nu ook in aanmerking voor een participatiebaan. Een participatiebaan is voor mensen met een uitkering en een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Met een participatiebaan wordt werkervaring opgedaan met behoud van uitkering. Een mooie kans voor mensen die graag aan het werk willen, maar nog niet klaar zijn voor de reguliere arbeidsmarkt. Voor het verrichten van de werkzaamheden ontvangen de deelnemers een premie.

Uitstroompremie voor stap naar betaald werk

Geheel nieuw is de uitstroompremie naar werk. De gemeente gaat mensen die langer dan 3 jaar een uitkering ontvangen belonen als zij de stap naar betaald werk zetten. Het is namelijk een stap die nogal wat voeten in de aarde kan hebben, omdat het vinden van werk steeds moeilijker wordt naarmate iemand langer is aangewezen op een uitkering. De premie is bedoeld om in de overgang van bijstand naar werk de eerste financiële veranderingen op te kunnen vangen, doordat toeslagen en kortingen wegvallen. Ook helpt de premie bij kleine kosten zoals de aanschaf van nieuwe kleding voor het werk of een bezoek aan de kapper.

Iemand ontvangt de premie als een baan aanvaard wordt voor ten minste zes maanden. Mensen die fulltime aan de slag gaan, kunnen een premie van 1.200 euro van de gemeente ontvangen. Ook mensen die parttime gaan werken voor tenminste 16 uur en via een uitzendbureau aan het werk gaan, komen hiervoor in aanmerking.


Schakelkans om werkervaring op te doen

Met schakelkans kunnen mensen die weinig tot geen recente werkervaring hebben met behoud van uitkering tijdelijk aan het werk (max 3 maanden fulltime en 6 maanden parttime). Deelnemers ontvangen een beloning van 2 euro per uur. Op deze wijze doen mensen recente werkervaring op en kunnen werkgever en werknemer kijken of er een gezamenlijke click is.

Wethouder werk Carine Bloemhoff geeft aan: “Met deze instrumenten willen we extra impuls aan mensen geven om ondanks de moeilijke situatie op de arbeidsmarkt toch een volgende stap te maken op weg naar een betaalde baan. Werk is voor mensen een heel belangrijk onderdeel van het leven. Allereerst voorziet het in een inkomen waarmee mensen financiële onafhankelijk kunnen zijn. Daarnaast biedt werk structuur, zelfstandigheid en zorgt voor sociale contacten. Kortom: werk is van grote waarde.

”De voorgestelde harmonisatie en de bijhorende wijzigingen worden aan de gemeenteraad voorgelegd op woensdag 7 oktober.