GRONINGEN - Zaterdag 11 september opent de voormalige Siebe Jan Boumaschool aan de Oliemuldersweg haar deuren voor de bewoners van de Oosterparkwijk. Na jaren als school te zijn gebruikt, wordt het prachtige gebouw het bruisende ontmoetingshart voor alle Oosterparkers met als naam ‘bij Van Houten’. Tijdens de Open Monumentendag kunnen wijkbewoners alvast kennismaken met het gebouw en horen wat voor moois deze plek gaat bieden. Daarnaast worden ze van harte uitgenodigd hun eigen ideeën voor het centrum te delen.

Programma
Tussen 11:00 en 16:00 uur kunnen wijkbewoners binnenlopen. Om 12:00 uur wordt het gebouw op symbolische wijze geopend door wijkwethouder Carine Bloemhoff. Ook zal het bestuur van ‘bij Van Houten’ zich voorstellen. Er zijn meerdere rondleidingen, een Oosterparkquiz, een expositie over de wijk, workshops van circus Santelli, en er kan geknuffeld worden in de knuffelstoel Oma Bep van Atelier Manna. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje.

Informatie
Meer informatie over bij Van Houten en het programma op 11 september is te vinden op http://www.bijvanhouten.nl/.