GRONINGEN - De nieuwe visie voor het sportcentrum en recreatiegebied is door de gemeente Groningen vastgesteld in het bidbook Vitaliteitscampus Kardinge.

Het bidbook schetst de gewenste toekomst van sportcentrum en recreatiegebied Kardinge en laat de ambities zien die de gemeente heeft samen met haar partners. Groningen kiest voor een ontwikkeling van het gebied tot een vitaliteitscampus. Sport en recreatie blijven de basis, waarbij we Kardinge willen omvormen tot een omgeving waar plaats is voor onderwijs, zorg en gezondheid, wonen, werken en natuur.

Samenwerken


Het Alfa-college en de Topsport Talent School hebben meegewerkt aan de samenstelling van het bidbook. Ook de ondernemers van vereniging Bedrijven Noord-Oost (VBNO), Natuurmonumenten, Campus Groningen en de Adviescommissie voor de Sport zijn bij het project betrokken. Het is de bedoeling dat de komende periode steeds meer organisaties aansluiten om de plannen rondom de vitaliteitscampagne verder uit te werken. De vitaliteitscampus kan via dit samenwerkingsverband uitgroeien tot een volwaardig onderdeel van de campusstructuur in Groningen.

Vitaliteit

Wethouder Sport Inge Jongman: ”De vitaliteitscampus is de ideale plek in Groningen om te gaan sporten en bewegen. Een plek die nog meer uitnodigt om elkaar te ontmoeten. Het is ook de locatie voor jongeren uit de hele regio om zich te ontwikkelen tot de vitaliteitsprofessionals van de toekomst. Het college wil graag dat op deze campus kennis en innovatie rondom gezondheid en vitaliteit centraal staan. Een gezonde leefstijl voor en door iedereen is het centrale thema voor alle bedrijven en activiteiten die gaan plaatsvinden op de nieuwe vitaliteitscampus van Groningen.”

Aanleiding

Met jaarlijks ruim 1 miljoen bezoekers is Kardinge een publiekstrekker, maar het is wel tijd om een aantal voorzieningen (o.a. zwembaden en schaatsbanen) in het gebied te vernieuwen. Gebouwen en installaties binnen het sportcentrum en recreatiegebied zijn na bijna 30 jaar verouderd, niet duurzaam en voldoen niet meer aan de eisen van de gebruikers. Daarbij zijn er wensen om niet alleen het sportcentrum maar ook het recreatiegebied aantrekkelijker te maken voor bezoekers.

Wensen

Er zijn diverse ruimtelijke wensen vanuit organisaties binnen het gebied. Het Alfa-college heeft bijvoorbeeld de ambitie om de opleidingen Zorg, Welzijn & Dienstverlening te verplaatsen naar Kardinge. De Topsport Talentschool Groningen wil graag haar activiteiten uitbreiden naar het gebied. Binnen de gebiedsontwikkeling is er ook ruimte om Kardinge beter te ontsluiten met de omliggende wijken Beijum en Lewenborg en de binnenstad.

Groningen wil bovendien dat de vitaliteitscampus een bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Hierbij valt te denken aan het aanpakken van bewegingsarmoede, het leveren van een bijdrage aan de veranderende arbeidsmarkt en het meewerken aan een energiezuinige toekomst.

Vervolgtraject
Met het opgestelde bidbook ronden we de verkenningsfase af. De komende periode werken alle partijen verder aan de ontwikkeling van een gezamenlijke gebiedsvisie voor Kardinge. Ondernemers, omwonenden, sporters en recreanten betrekken we ook in dit proces, zodat we hun inbreng zorgvuldig mee kunnen nemen in het uitwerken van de gebiedsvisie. Op deze manier willen we het komende jaar alle opgaves en wensen in het gebied scherp krijgen. Het doel is om de gebiedsvisie en het plan van aanpak voor de doorontwikkeling van het gebied eind 2022 voor te leggen aan de gemeenteraad.

Het bidbook Vitaliteitscampus Kardinge en de brief aan de gemeenteraad staan online onder de meest recente B&W besluiten.